„И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. “  1Петрово 5:7

„И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна до нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта, като се залисваше с многото шетане, пристъпи и рече: „Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й прочее да ми помогне!“ Господ в отговор й рече: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.“ (Лука 10:38-42)

Какво бихте направили, ако чуехте, че Исус е в града? Къде щяхте да бъдете? Нямаше ли да спите на тротоара пред мястото, където Той би се появил, или нямаше ли да тръгнете веднага към града?

Марта получи уверението, че Исус ще приеме поканата да гостува в дома й. И след това Го остави да седи в гостната, a тя отиде в кухнята да върши характерното за жените от нейния тип. Но виждате, че загрижеността й не засягаше само кухнята и помощта на Мария, защото тя се безпокоеше за много неща. Безпокоеше се за всичко. Когато Исус нежно я укори, Той не говореше просто за кухнята, тенджерите и тиганите. Говореше за начина на живот на Марта. Тя бе добро момиче. Не искаше да извърши нещо погрешно.

Често пъти добрите хора чувстват, че не се нуждаят от Исус. Те могат и без Него да бъдат религиозни. Но онзи час на размишление насаме с Христос всеки ден не е нещо, което можем да извършим в добавка към това, че сме християни. Той е цялостната основа на християнския живот. Онези, които не знаят какво значи това, неизбежно ще се безпокоят и тревожат за много неща. Има само един начин за победа и мир в християнския живот. Знаеш ли какво е да седиш в нозете на Исус днес, утре и всеки ден, докато Той дойде?

„Вярата, която действа“ – Морис Венден