„Както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка.“ (Ефесяни 5:25-27)

Носим името християни. Нека бъдем верни на това име. Да си християнин означава да приличаш на Христос. Означава да Го следваш в себеотричане, да носиш знамето Му на любов, да Го почиташ с несебични думи и дела. В живота на истинския християнин няма нищо от егото – егото е мъртво. Няма егоизъм в живота на Христос, докато е тук на земята. Облечен в нашето естество, Той живее живот, напълно посветен за доброто на другите.

В думи и дела Христовите последователи трябва да са чисти и верни. В този свят – свят на грях и поквара – те трябва да изявяват качествата на Исус. Във всичко, което казват и вършат, не трябва да има и следа от егоизъм. Христос желае да ги представи пред Отец „без петно или бръчка“, очистени чрез Неговата благодат и носещи Неговия образ.

В Своята огромна любов Той предава Себе Си за нас. Жертва се за нас, за да посрещне нуждите на борещия се човек. И ние сме длъжни да Му се предадем. Когато сторим това напълно, Христос може да завърши делото, което е започнал за нас, предавайки Себе Си. Тогава може да ни подари пълно възстановяване.

Христос дава Себе Си за изкуплението на човешката раса, та всички, които вярват в Него, да имат вечен живот. Онези, които оценяват тази велика жертва, ще получат от Спасителя най-ценния от всички дарове – чисто сърце. Сдобиват се с опитност, която е по-ценна от злато, сребро или скъпоценни камъни. Сядат заедно в небесните места с Христос, наслаждавайки се на общуването с Него и на мира, и радостта, които само Той дава. Обичат Го със сърце и ум, с душа и сила, осъзнавайки, че са изкупено с кръвта Му наследство. Духовните им очи не са замъглени от светски дела или цели. Едно са с Христос, както Той е едно с Отец.

Не мислите ли, че Исус цени хората, които живеят изцяло за Него? Не смятате ли, че Той посещава тези, които подобно на възлюбения Йоан се намират в трудности и изпитания заради името Му? Христос открива Своите верни и има постоянно общение с тях, като ги насърчава и укрепва.

Image by Spencer Wing from Pixabay