Искаме да ви представим част от литературното богатство, с което разполагаме в нашата църковна библиотека: Томове 1-7 от пълния библейски коментар (на английски език). Ако търсите отговор на сложен или не толкова сложен въпрос то библейския коментар е най-доброто място, на което може да го намерите. Коментарът може да бъде разглеждан само в нашата църква с предварителна уговорка с Константин Стефанов с контакти имейл – kstefanov@sdavarna.com или на телефон 0894708503. Тъй като коментарът е много ценен се стараем да го пазим и всеки да има достъп до него. Хубаво е да си подготвите въпросите и стиховете, които искате да разгледате предварително за да може бързо да се намерят и прочетат коментарите. Църковната библиотека е достъпна и онлайн чрез сайта на църквата : books.sdavarna.com