„Влезте в портите Му със славословие и в дворовете Му – с хваление; славословете Го и благославяйте името Му.“ (Пс.100:4)

Ако посветим сърцето и ума си в служба на Бога, вършейки делото Му и вървейки в стъпките на Исус, нашите сърца ще станат свещени арфи и всеки техен акорд ще издига хваление и благодарност към Агнето, изпратено от Бога да отнеме греховете на света.

Христос желае мислите ни да са насочени към Него. Отместете погледа си от себе си към Исус Христос – Източника на всяко благословение, на всяка благодат, на всичко ценно и значимо за Божите деца.

Господ Исус е нашата сила и щастие, великата съкровищница, от която винаги можем да черпим сили. Когато Го изучаваме, когато говорим за Него, когато все повече Го съзерцаваме, когато се възползваме от благодатта Му и приемаме предложените от Него благословения, тогава имаме нещо, с което да помагаме и на другите. Изпълнени с благодарност, ще подаряваме на околните благословенията, които са ни дадени безплатно. Така получавайки и дарявайки, ще израстваме в благодатта. От устните ни ще се излива постоянен поток на хвала и благодарност. Сладкият Исусов Дух ще разпалва признателност в сърцата и душите ни, ще ни изпълва с чувство на сигурност. Неизменната и неизчерпаема правда на Христос ще стане наша чрез вяра.

Нека новите благословения на всеки нов ден събуждат хваление в сърцата ни за тези знаци на Неговата любяща грижа.

Когато отворите очи сутрин, благодарете на Бога, че ви е запазил през нощта. Благодарете Му за мира в сърцето ви. Сутрин, по обед и вечер нека вашата благодарност се въздига като сладък аромат към Небето.

Божиите ангели, хиляди по хиляди, ни пазят от зло и отблъскват силите на мрака, които се стремят да ни унищожат. Нямаме ли причина да бъдем благодарни във всеки миг, дори когато явни трудности се изпречват на пътя ни?

„Нашият Баща се грижи“, Елън Уайт