“Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.“ Йоан 14:21

«Единствено съзнанието за Божието присъствие може да послужи като щит срещу изкушенията и да подтикне към вдъхновено търсене на чистотата и истината.»(Възпитание, стр. 255).

Имаш ли проблеми с греха в живота си? Една от причините за това може да бъде, че не съзнаваш Божието любящо присъствие. Ако това стане, ще имаш мощен щит срещу изкушението.

Може би звучи мистично, неубедително, че Исус може да бъде по-реален за нас, отколкото за апостолите (та нали Той вървеше по прашните пътища на Галилея!). Но е вярно. Йоан 14:21 ясно заявява, че Той ни обича и ще ни изяви Себе Си. И това съзнание за присъствието Му е нашият щит срещу изкушението и греха. Ако направим избора да продължим всекидневната си връзка с Исус, Той ще ни води в постоянно съзнаване на Неговото присъствие.

Като малък, щом се приберях от училище, веднага се запътвах  към буркана с бисквитите. Правили ли сте и вие нещо подобно?!

Разбира се, аз вършех това, защото бях гладен. Днес заплащам за миналото, като пазя децата си от ябълковото сладко.  Интересното е, че когато майка ми е в кухнята, нейното любящо присъствие разрешава проблема с бисквитките. Все пак тя не винаги може да стои там. Понякога е в мазето, навън в двора или на горния етаж. Но Бог чрез Своите ангели и Святия  Дух може да присъства навсякъде. Няма място, където можем  да се скрием. Бог е вездесъщ. Ако живеем с тази мисъл във  всеки един момент, всичко би било по-различно, нали?

Божието любящо присъствие винаги ни заобикаля. Това  не е едно осъждащо присъствие. Страхът ще е причината да не  обереш банка, когато полицаите са там. Страхът ще те спре да се държиш неприлично с приятели в парка при положение, че  родителите ти са наблизо. Страхът ще предотврати много неща. Но Божието присъствие, което ни защитава, е изпълнено с любов. То е реално. Дава ни сила за победа.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Marc-Olivier Jodoin on Unsplash