Преди две хилядолетия Надеждата се роди.. в една скромна ясла. Нарекоха Го Желанието на вековете – Този, Когото цялото човечество очаква – Избавителят, носещ изцеление!  Заповядайте в дните преди Рождество, да прекараме заедно няколко съботни вечери с поредицата лекции „В очакване на Надеждата“, в които ще спрем погледа си върху очакването на най-прекрасното събитие, озарило земния мрак и нека влезем в Новата година с Надежда!

Повечето от хората, независимо от раса или социално положение, копнеят за нещо по-добро от това, което в момента притежават. Сам Бог е вкоренил в нашето естество желанието да не се задоволяваме със съществуващите условия и придобивки, били те лоши или по-добри. Бог желае да търсим най-доброто и да го намерим. Божието намерение е сърдечната жажда да доведе човека при Този, Който единствен може да го задоволи съвършено! Той иска да намерим Исус Христос, Сина на вечния Бог.   Непослушанието на Адам и Ева потопи цялото човечество в греха, нещастията, страданията и смъртта.Тази скръб, обаче не бе само за земната раса, но и за цялото небе.  Божият син Адам бе паднал в блатото на греха и сега само външна сила можеше да  го извади от там.

Грехопадението бе инцидент от всемирен характер и затова трябваше да се погледне на него особено внимателно. Бог не можеше да омаловажи греха или пък да го извини. Такова поведение от Негова страна би опорочило светия Му характер. Божията правда не можеше да обезвини, но можеше да изкупи греха.

Понеже; Божия закон бе нарушен. Божията правда накърнена. Хармонията във Всемира нарушена. Затова сега трябваше да влезе в действие спасителния план, изработен преди създаването на нашия свят.

Според този план, никой друг освен Един равен на Бога  можеше да изкупи човека от грях и да го доведе отново в хармония с Твореца.

Този  Един беше  Исус Христос!