Църковния съвет на свое редовно заседание проведено на 24.06.2020г. след експертна консултация взе решение за отмяна на Господната вечеря поради усложнената епидемиологична обстановка.  Молим дяконите да информират своите хора! Присъственото богослужение остава в досегашния формат!