„И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.“ (Йоан 12:32)

Никога преди не е имало такова основно познание за Исус, както когато Той увисва на кръста. Издигнат е от земята, за да привлече всички при Себе Си. В сърцата на някои хора, които наблюдават сцената на разпятието и чуват думите Му, изгрява светлината на истината. С Йоан те ще възкликнат: „Ето Божия Агнец, Който взема греха на света“. Там са и тези, които не намират покой, докато, изследвайки Писанието и сравнявайки стих със стих, не открият значението на Христовата мисия. Те разбират, че безплатно прощение е осигурено от Този, Чиято нежна милост обгръща целия свят. Четат пророчествата, свързани с Христос, и обещанията така пълни и безплатни, сочещи към Извора, открит за Юда и Ерусалим.

Христовата жертва като изкупление на греха е великата истина, около която се събират всички останали истини. За да бъде правилно разбрана и оценена, всяка истина в Божието слово – от Битие до Откровение – трябва да се изучава в светлината, струяща от Голготския кръст, и да е във връзка с чудната, централната истина за жертвата на Спасителя. Хората, които изучават великата жертва на Изкупителя, израстват в благодат и познание.

Представям пред вас великия и грандиозен монумент на милостта и съживлението, на спасението и изкуплението – Божия Син, издигнат на Голготския кръст. Това трябва да е темата на всяка проповед.

Исус кани и привлича чрез Светия Си Дух сърцата на млади и стари към Себе Си. Когато се проповядва за разпънатия Христос, силата на евангелието се изявява чрез влиянието, което тя оказва върху вярващия. Вместо да остане мъртъв в своите беззакония и грехове, той се съживява.

Издигайте Човека от Голгота все по-високо и по-високо; има сила в прогласяването на Христовия кръст!

„Нашият Баща се грижи“, Елън Уайт