„…до толкоз, щото стана известно на цялата претория  и на всички други, че съм в окови за Христа.“ Филипяни 2:13

Един от въпросите, които безпокоят християните с години, е въпросът как действа волята след обръщането. Има дебати, отнасящи се до него, но повечето от тях с свързани с ползата от волята преди обръщането – дали човек е свободен да бъде спасен или не. Много малко се говори за времето, след като човек е приел Христос. Но има няколко класически твърдения по този въпрос.

Какво можем да направим в процеса на спасение? В „Избрани вести“, мн. 1, стр. 381, се казва: „Нека никой не представя идеята, че човек не може изобщо или извършва малко във великото дело на победата, защото Бог не прави нищо без негово съдействие. Нито пък казвайте, че след като сте направили всичко, което можете, Исус ще ви помогне. Христос е казал: „Без Мене не можете да сторите нищо.““Всичко, което човек може да направи във връзка със спасението, е да приеме поканата. „Който дойде, нека пие от водата на живота свободно.“(пак там, стр. 343)

Има нещо, което можем да извършим, и това е да пием свободно от водата на живота.

Но то е непостижимо. Къде е водата на живота? Същият автор определя какво представлява тя в „Мисли от планината на блаженствата“, стр. 113: „В общение с Христос, чрез молитва и изучаване на великите и ценни истини от Неговото слово, ние ще бъдем нахранени; като тези, които са жадни, ще бъдат освежени от извора на живота.“ Така че как можем да участваме, да приемем тази вода? Чрез общение с Христос, чрез молитва и изучаване на Словото Му.

Един от проблемите ни е, че в християнския си живот се оппитваме да направим това, което Бог ни казва, че не можем – да победим греха и дявола. И не си поставяме за цел онова, за което Той ни кани, а именно да търсим общение с Него. Тов ане означава, че делата са маловажни, но ние говорим за начина. А начинът да познаем Божиите дарове е единствено чрез вяра. Ако насочим усилията си към приближаването си до Исус и продължим да идваме при Него, тогава Той ще изпълни обещанието Си да работи в нас, а ние ще искаме да работим за Негова радост.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Aaron Burden on Unsplash