3 май 2022 г – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

Ден 1 – Възраждане на истинското благочестие

„Няма ли пак да ни съживиш, за да Ти се радва народът Ти?“ (Псалм 85:6)
Възраждането на истинското благочестие сред нас е най-голямата и неотложна от всички наши нужди. Да търсим това трябва да е първата ни работа. Трябва да има сериозни усилия, за да получим благослоненията на Господ, не защото Бог не желае да ни даде благословията Си, а защото не сме подготвени да ги получим. Нашият небесен Отец е по-склонен да даде Светия Си Дух на онези, които Го молят, отколкото земните родители да дават добри дарове на децата си. Но наша работа е чрез изповед, смирение, покаяние и искрена молитва да изпълним условията, при които Бог е обещал да ни даде Своето благословение. Съживление трябва да се очаква само в отговор на молитвата. – Избрани вести, т.1, стр. 121 (англ.изд.)
Предизвикателство за сърцето
Бог е единственият източник на истинско съживление. Възраждането е нашата най-неотложна нужда.
Усещате ли нуждата си от истинско съживление? Осъзнахте ли неотложността му?
Вярвате ли, че Отец е повече от готов да ви даде Святия Дух?
Без значение къде се намирате или колко мъртъв може да се чувствате, вложете сърцето си и вярвайте в Неговото обещание. Мощната истина е, че нашият Бог има сила да възкресява. Той може да ни съживи отново, като възроди духовния ни живот.
 
Ще умоляваш ли за лично възраждане днес?
Молитвени нужди
● Молете се за лично съживление и не се спирайте, докато Бог не отговори.
● Молете се, ако има нещо, което пречи на Бог да извърши по-дълбока промяна в живота ви, Той да ви разкрие това.
● Молете се за вашия списък от 7 имена, поименно.
● Молете се Светият Дух да ви даде конкретни възможности днес да свидетелствате.
● Молете се Светият Дух да ръководи мисията на нашата Световна църква.