А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят “ Евреи 11:6

„И като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И ето една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: „Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс.“ Но Той не й отговори ни дума.“

Били ли сте някога игнорирани? Това харесва ли ви? Изненадващо е, че тя все пак остана. „Учениците дойдоха и им се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни.“ „Смущава ни!“ „Защо не се отървеш от нея?“ Първите думи на Христос явно бяха в съгласие с учениците: „Аз не съм изпратен освен до изгубените овце от израилевия дом.“ „А тя дойде и Му се кланяше.“ Покланяше Му се? Да се покланяш на човек, който не те зачита и казва, че не е дошъл да ти помогне?! А тя казваше: „Господи, помогни ми!“ А Той каза: „Не е прилично да взема хляба от децата и да го хвърля на кучетата.“ Но точно такъв бе случаят, който жената търсеше. „А тя рече: „Така, Господи, но и кучетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.“ Т.е. „щом съм куче, аз имам право на кучешка храна.“

„Тогава Исус в отговор й рече: „О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според жела-нието ти.“ И дъщеря й оздравя в същия час.“ (Матей 15:21-28)

Как дефинирате понятието „вяра“ в тази история? Приемане безусловно на Бога и Неговото Слово? Ако ханаанката бе приела безусловно Словото Му, щеше да си е отишла дълго преди да се стигне до участта с „кучетата“. Дефинирате ли вярата като вярване? Вярване на онова, което Исус е казал? Не пасва. Вярата в случая беше НЕ-вярване на онова, което Исус каза. Вярата НЕ беше безусловно вярване на Неговото Слово.

Така стигаме до дефиницията на вярата такава, каквато Исус я употреби. Това е истинската дефиниция. Една единствена дума: доверие. Книгата „Възпитание“ на стр. 253 казва: „Вярата е доверяване на Бога“..

Предпоставката е, че Исус е напълно достоен за доверие. Ако не вярвате в това, значи още не Го познавате. Онази личност, която не е съвсем сигурна, че може да се довери на Исус, е личност, която не Го познава. Вярата идва не при онези, които я търсят, а при онези, които не я търсят, които търсят само това, да познават Исус.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Alex Gindin on Unsplash