„С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.“ (Евреи 11:27)

Моисей има дълбоко усещане за личното присъствие на Бога. Той не само гледа през вековете изявата на Христос в плът, но Го вижда по един специален начин как придружава чедата на Израел във всичките им пътища. За него Бог е реален, присъства дори в мислите му. Когато е неразбран, когато е призован да се изправи срещу опасност и да понесе обиди заради Божието име, той издържа на всичко това, без да търси отмъщение. Моисей вярва в Бога като в Един, от Когото се нуждае и Който ще му помогне в неговите нужди. За него Бог е навременна помощ.

Голяма част от вярата, която виждаме, е просто незначителна. Истинската, пламенната, търпеливата вяра е рядко нещо. Моисей осъзнава в своя житейски опит обещанието, че Бог ще награди онези, които усърдно Го търсят. Проявява почит в отплата на тази награда. Тук виждаме друг аспект на вярата: Бог ще награди човека на вярата и послушанието. Ако тази вяра присъства в житейската опитност, ще помогне на всеки боящ се и обичащ Бога да издържи изпитанията. Моисей е изпълнен с доверие в Господа, защото притежава истинска вяра. Има нужда от помощ и се моли за нея, хваща се здраво за Бога с вяра и вплита в своята опитност убеждението, че Всемогъшият се грижи за него. Сигурен е, че Бог управлява конкретно неговия живот. Вижда Го и Го разпознава във всеки детайл от живота си и чувства, че стои пред погледа на Всевиждащия, Който претегля мотивите и изпитва сърцето. Гледа към Господа и се уповава на Него за сила, която да го преведе неопетнен през всяко изкушение. Божието присъствие е достатъчно, за да премине и през най-мъчителните ситуации, в които човек би могъл да бъде поставен.

Моисей не просто мисли за Бога. Той Го вижда. Бог е постоянно видение пред очите му и той не губи от поглед лицето Му. Вижда Исус като свой Спасител и вярва, че Неговите заслуги ще му бъдат вменени. Тази вяра не е догадка за Моисей – тя е реалност. Именно от такава вяра се нуждаем – вяра, която ще издържи на изпитанията. О, колко често се поддаваме на съблазните, защото не гледаме твърдо в Исус!

„Нашият Баща се грижи“, Елън Уайт

Снимка на Oimheidi от Pixabay