12 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

„Търсете мира на града гдето ви направих да бъдете закарани пленници, и молете се за него Господу; понеже в неговия мир ще имате и вие мир.“ (Еремия 29:7)
„Важността да си проправим път в големите градове все още е пред мен. В продължение на много години Господ настоява за това задължение и въпреки това виждаме сравнително малко постигнато в нашите големи населени места. Ако не се заемем с тази работа по решителен начин, Сатана ще умножи трудностите, които няма да бъдат лесни за преодоляване. Ние сме много изостанали в извършването на работата, която трябваше да се свърши в тези отдавна пренебрегвани градове. Сега работата ще бъде по-трудна, отколкото преди няколко години. Но ако се заемем с работата в името на Господ, бариерите ще бъдат разрушени и решителните победи ще бъдат наши.” – Служене на градовете, стр. 25.
Предизвикателство за сърцето
По-голямата част от света живее в градове. Докато трябва да молим Бог да ни покаже кога да се преместим на село, не трябва да пренебрегваме и работата в градовете. Милиарди са хванати в капан без надежда в зависимостите, шума, разсейването и начина на живот в градовете.
Молете се Бог да ви даде бремето за служение в градовете. Може би Той ви призовава да започнете „център за влияние“ или бизнес, насочен към служене, за да достигнете до изгубените души в градовете по света? Или може би Той призовава вас и вашата църква да се ангажирате в холистична работа чрез различни служения за хората от вашия град?
Защо не помолите Бог да ви покаже как най-добре да служите на хората от вашия град или село?
Молитвени нужди
● Молете се за благополучието на собствения си град. Молете се Евангелието да блести ярко през вас и вашата църква във вашия град.
● Молете се за кмета на вашия град/село и за други лидери на общността. Молете се за тяхното спасение и Бог да им даде мъдрост за добро ръководство.
● Молете се за градовете, в които няма адвентно присъствие – Бог да издигне работници за жътва.
● Молете се за Глобалните градски центрове, Мисията в градовете и Центровете на влияние, разположени в недостигнати градове по света. Молете се много да бъдат доведени при Исус.
● Молете се ръководството в тези центрове да има мъдрост да изпълни мисията си за напредъка на Божието Царство.
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва [няма българска група]: https://247unitedprayer.org