Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите”/Захария 4:6/
Какво следва? Три стъпки за духовно обновление
Искате ли да преживеете духовно обновление заедно с църковното ви семейство? Предлагаме ви план, който е довел до духовно събуждане и надежда за църкви в Германия, Швейцария, Англия, Таджикистан и Съединените щати. Съживление може да се прояви навсякъде, дори в светски страни, когато хората постоянно се предават на Исус и молят за благословението на Светия Дух.
Молете се Бог да ви открие как вашата църква, семейство или молитвена група може да преживее духовно обновление тази година. Направете план, като търсите сътрудничество с други и поставете дата, с която да започнете. Ще трябва да приспособите идеите си в зависимост от вашата култура, общност и нуждите на групата ви.
Ще споделим примера само на една църква в Декатур, Алабама, САЩ:
1. Започване отново
Започнете няколко седмици или месеци да се молите съдържателно за Светия Дух, с изследване на Библията и по възможност с кратка книга за молитвено посвещение.
В подготовката за евангелизационна кампания, членовете на църквата в Декатур започнаха всяка събота сутрин да се молят заедно 30 минути в църквата. Включиха времето за молитва в църковния бюлетин, за да подпомогнат участието на всички в молитвата за съживителното дело на Светия Дух. Проведоха и семинар за Светия Дух в две съботно вечерни богослужения. След семинара разпространиха кратка книга за духовно пробуждане и помолиха членовете да я четат в следващите шест седмици. /Избраха книжката Стъпки към лично пробуждане. Подходящи за целта са и книгите: Пътят към Христос или Ръководство за библейско изучаване за съживление/. По-късно, по време на 10 дни на молитва, се молеха за съживление и за Светия Дух и празнуваха съботата с молитви и прослава.
2. Грижа за взаимоотношение
Започнете със застъпническа молитва за пет души, недостигнати от благовестието, след това създайте и поддържайте връзка с тях по един искрен и тактичен начин. През това време може да искате да изучавате друга книга за молитвата или съживлението. Практикувайте това изучаване по двойки за подкрепа и по-дълбоко разбиране.
През този втори етап, членовете на църквата в Декатур започнаха да изучават книгата 40 дни: Молитви и посвещения в подготовка за Второто идване в групи по двама. Като резултат, радостта им да разказват на други за Исус нарасна. Както се предлага в книгата, членовете започнаха да се молят за пет недостигнати за Христос лица. Те влязоха в контакт с тези познати или бивши църковни членове и продължиха да поддържат активна връзка. Резултатите не закъсняха – имаше кръщения и много благословения, както за новокръстените, така и за тези, които се молеха за тях.
Помислете върху това: какво би се случило, ако 10 църковни члена се молят всеки ден и поддържат постоянен контакт с пет души, това са 50 души, и броят ще нарасне. В края на 40-те дни може да поканите хората, за които се молите на специална събота за посетители. След това поканете всяко лице да се присъедини към малка група /Библейско изучаване, здравословно готвене, упражнения, социални дейности, каквото е подходящо за интересите на участниците/. Можете да ги поканите на предстоящи евангелизационни събрания. Помнете, че и вие трябва да посещавате събранията с вашите приятели и да им помагате да се чувстват добре дошли.
3. Споделяне
Всеки член може да покани хората, за които се е молил да посетят евангелизационните събрания, малка група за Библейско изучаване, или изучаване на Библията индивидуално. /Ако някой от тези, за които се молите и поддържате контакт не са готови за Библейско изучаване, поканете ги в малка група, насочена в област на интереси като упражнения, здравословно готвене, хобита или социални дейности/
Когато църквата в Декатур провеждаше евангелизационни събрания, членовете преживяха съживление и по-дълбока връзка с Исус. Светият Дух работеше в сърцата на поканените гости и 10 души предадоха живота си на Исус чрез кръщение / с пет които се присъединиха по-късно/. Резултатите са свидетелство на силата на молитвата! /Тази история на църквата в Декатур е адаптирана от доклада на Елида Менесес в Южни новини/.
Какво може да направи църквата ви?
Молете се заедно и направете план за църквата ви днес. „Цялото небе работи и Божиите ангели очакват да сътрудничат на всички, които съставят планове, за да може душите, за които Господ е умрял, да чуят Благата вест за спасение. Ангелите, служещи на онези, които ще наследят спасение, казват на всеки истински светия: „За теб има работа!” „Идете, та говорете на людете всичките думи на този живот /Деян.
5:20/”/Свидетелства към църквата, т. 6, стр. 368/.
Бог ви изпраща в света с това обещание: „Онова което планирате, ще бъде извършено не със силата на армия, нито с човешка сила, но Моят Дух ще го осъществи! Аз, Господ Всемогъщият Богобещавам това” /Захария 4:6, преведено отнемската версия Надежда за всички/.
Молене с Божието Слово
Светият Дух ще го осъществи
“Онова, което планирате ще бъде извършено не чрез силата на армия, нито чрез човешка сила, но Моят Дух ще го осъществи! Аз, Господ Бог Всемогъщият обещавам това” /Захария 4:6, преведено от немската версия Надежда за всички/.
Скъпи Татко, Ти ни казваш, че успехът не идва от човешко усилие. Молим Те, прости ни че ни липсва силата на Светия Дух. Съживи ни така, че да не сме хладки лаодикийци. Пробуди ни за собственото ни спасение и това на нашите ближни. Благодарим Ти за вечната радост, която си ни обещал.
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава: Отдайте благодарност за конкретни специфични благословения и прославете Бог за Неговата доброта.
Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за Неговото прощение.
Водителство: Молете Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства и решения.
Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна и световна църква.
Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в прослава или песен.
Предложения за песни: „Бляска милост – фар небесен”, № 237; „Златни ниви зреят веч”, № 240; „Твое, Христе е делото”, № 235.