“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух и ще Ми бъдете свидетели в Ерусалим и в цяла Юдея и Самария и до края на света.” Деян. 1:8

„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.” – Мат. 28:18-20

“Тази поръчка е дадена и на нас. Заръчано ни е да тръгнем като Христови пратеници, да поучаваме, да наставляваме и да убеждаваме мъже и жени, като се стараем да привлечем вниманието им към Словото на живота. Обещанието за Христовото пребъдващо присъствие е и за нас. Каквито и да са трудностите, с които може би ще трябва да се преборим, каквито и да са изпитанията, които може би ще трябва да претърпим, благодатното обещание е винаги наше: „Ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.” – Евангелизъм, т. 1 стр.10

Исус е призовал Своя народ да споделя евангелската вест до краищата на земята, до края на света, до Неговото близко второ идване. Няма от какво да се безпокоим когато се ангажираме в това дело. Цялата власт е Негова! Духът Му е с нас, да ни води и упълномощава! Колко чудесно е да имаме Исус, най-великия Мисионер във Вселената с нас… до края и отвъд!След като си преминал през тези 100 дни на молитва, когато ти и семейството ти преживяхте лично пробуждане, нека този огън за Бог да не угасва, но се ангажирай в една проактивна, несебелюбива, съзнателна любеща, мисионска работа. Това не само ще ти дава непрекъснато съживление, но ще има за резултат души спечелени за Исус и пълноценен живот!

Желаеш ли да направиш тази следваща стъпка със и за Исус? Да посветиш живота си на мисионска служба за Него където си и където Бог те призовава? Доверяваш ли се на Неговата благодат, която е достатъчна за всички предизвикателства пред теб? Ще избереш ли днес да бъдеш нещо повече от отиващ на църква, но да станеш отиващ в света, един, който отива в света да достигне души за Исус! Дано Бог те благослови когато тръгнеш напред с Него, до края на света, до края на времето!
Маран ата! Господ наш иде!

Повод за прослава: Шери А.: Стартирахме проект за основаване на църква в района на Осака, Япония. След една година нямахме още нито един посетител на богослужение или който да взема библейски уроци. Решихме да се включим в 100 дни на молитва и да постим специално и да се молим за Светия Дух през месец май. Почти веднага Господ ни срещна с двойка в супермаркета, която търсеше църква и търсеше Бога. Те веднага пожелаха да изучаваме Библията. Поради епидемията те не работеха, така че имахме библейски часове всеки ден и те посещават службите на поклонение. Също и един от съседите ни започна да идва на църква. Така че посещението в събота се увеличи повече от два пъти и изникна малка църква. Слава на Бога!

Н. С.: Като част от 100 дни на молитва започнах всяка сутрин да се застъпвам в молитва за моя регион. Бог отвори врата, където бях давал библейски уроци на млада семейна двойка. Те са готови да се кръстят веднага щом рестрикциите се вдигнат! Когато отивах да давам библейски уроци на тази двойка, друга жена омъжена за мюсюлманин бизнесмен, помоли да започнем изучаване на Библията с нейния 18-годишен син. Той покани своята братовчедка и тя реши да се присъедини. Днес тя очаква с нетърпение да бъде кръстена поради променящата живота истина, която чу. Бог работи!

Мисия Съюз Западно Конго: От започването на инициативата Всички членове включени, имахме трудности при организирането на малки групи в няколко окръга на Киншаса. Когато започна пандемията това форсира затваряне на големите църкви и отваряне на семейни църкви. Към момента имаме над 200 семейни църкви. Това стана дори в съседство, където нямаме Адвентно присъствие. Тези църкви са включени в евангелизации и са довели 82 души до Господа. 100 дни на молитва укрепи връзките и духовното израстване на тези църкви.
Вивиан Х.: Слава на Господа че през тези 100 дни на молитва Той позволи да започнем малка група в дома с нашите съседи и те се запознаха с Исус. Чрез АДРА можахме да продължим да помагаме със здравно служене на бежанци от Венецуела в Колумбия.

Слава на Бога за стотиците и хиляди доклади за прослава които сме получили! Бог наистина е обърнал тази пандемия в благословения навсякъде по света, когато Неговият народ се смирява и се моли!

Призив за молитва:

 • Молете се за продължаващо пробуждане чрез вярна мисионска работа до края на времето. Молете се за изливането на ранния и късния дъжда, така че делото да приключи.
 • Молете се за мисионското дело на църквата на предния фронт и в трудно достъпните места по света, такива като прозореца 10/40, Северна Корея, Средния Изток и т.н.
 • Молете се за всички неизговорени и неспоменати молитвени нужди, които са били изпратени.
 • Молете се за скорошно завръщане на Исус Христос!

100 дни на молитва изминаха… какво следва?

Искаме да ви благодарим за вашето участие в 100 дни на молитва заедно с десетки хиляди ваши братя и сестри по света! Благодарим ви за молитвите, че не позволихте на тази пандемия да ви събори, но положихте доверието си в Исус и дори се ангажирахте да бъдете благословение на други през това безпрецедентно време. Славим Бог за стотиците доклади на прослава, които получихме. Но искаме също да ви окуражим да не се отказвате, ако все още не сте видели отговор на някои от молитвите ви.

Постоянствайте и имайте вяра! Бог ще успее по Неговия най-добър начин и в найдоброто време. Вечността ще открие пълните резултати какво са извършили и какво ще извършат вашите постоянни молитви чрез Божията благодат!

Инициативата 100 дни на молитва може да свърши, но молитвите не! Пробуждане и реформация от Бога е винаги актуална опитност. Исус ни каза да продължаваме да искаме повече Светия Дух (Лука 11:13); Молитвата е дишането на душата (Молитва, стр. 12); Исус и Неговото Слово е хлябът на живота (Йоан 6:35); И има много хора около нас на които можем да свидетелстваме!

Всички тези решаващи елементи на духовния живот трябва да бъдат ангажирани на ежедневна основа, за да израстваме по подобие на Христос. Ние, като екип на Пробуждане и реформация искаме да ви помогнем в пътуването!

Ето няколко събития и ресурси предоставени напълно безплатно, които могат да ви дадат достъп и да се регистрирате днес:

 Обединени в молитва (На разположение на английски език): Това е продължение на 100 дни на молитва. Веднъж седмично получавате силни размисли на посвещение, молитвени нужди на световната църква, доклади на прослава и нови източници на уебсайта за Пробуждане и реформация . Регистрирайте се на: https://www.revivalandreformation.org/signup

Вярвайте пророците Му: /На разположение на английски, испански и френски език).  Четене на Библията и Духа на пророчеството с братя и сестри по света. Ще получите една глава от Библията за деня и една глава от Духа на пророчеството всяка седмица.  Регистрирайте се на: https://www.revivalandreformation.org/signup

 Ежедневно посвещение с Елън Г. Уайт: Всеки ден получавате кратко посвещение с размишления взети от писанията на Елън Г. Уайт. Регистрирайте се на: https://www.revivalandreformation.org/signup

 Дни за молитва и пост на Световната църква:

 • 4 юли, 3 октомври 2020 г.
 • 2 януари, 3 април, 3 юли, 2 октомври 2021 г.
 •  Потърсете източници и материали (на няколко езика) на https://www.revivalandreformation.org/prayerdays

Ще отида – Стратегически план на Световната църква 2020 – 2025:

 • 3-4 юли 2020
 •  Повече информация на http://iwillgo2020.org

 Десет дни на молитва 2021:

 •  6-16 януари 2021 г.
 • Регистрирайте се и ще получите всички материали (на няколко езика) на: https://www.tendaysofprayer.org

Духовни източници от библиотеката за израстване:

 • Потърсете от библиотеката за израстване безплатни източници за молитва, изучаване на Библията, свидетелство, превъзмогване на греха и предизвикателства, духовно изцеление, посвещения и т.н. на https://www.revivalandreformation.org/resources

Следвайте ни в социалната медия:

 • Facebook: https://www.facebook.com/revivalandreformation
 •  Twitter: https://twitter.com/Revive_Reform
 •  Instagram: http://instagram.com/revive_reform/