16 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

от Сику Дако

Измина един цял ден изпълнен със служене и Исус беше много изморен. Неговите слушатели не разбираха това, но Този, Който говореше на тях този ден беше Словото, Което създаде всички неща в началото. Силата на Неговите думи може да повлияе само в животa на тези, които упражняват вяра в Животодателя. Командирът на небесните войнства сега беше изморен от работата си през деня и се беше оставил на грижите на Своите ученици да Го превозят на отсрещната страна на езерото. „И като оставиха народа, вземат Го със себе си в ладията, тъй както бе; и имаше други ладии с Него.“ (Мар.4:36)
Внезапно се издигнала буря, когато учениците прекосяваха езерото и въпреки преживяното преди това в тези води те откриха, че е невъзможно да контролират положението си. Въпреки всичките им усилия, човешката им мъдрост беше достигнала своя предел и накрая осъзнавайки, че Исус е бил в лодката заедно с тях те извикаха към Него: „Господи, спаси! Загиваме! ” (Мат. 8:25).
По заповед на Исус те отплаваха от другата страна на езерото, но изглеждаше
че бяха забравили, че Той е с тях в лодката. Те бяха в тази буря, защото бяха избрали да се подчинят на заповедта на Христос, но те се държаха така, сякаш всичко зависеше само от това да изпълнят Неговата инструкция. След като започнаха пътуването си с Христос, подчинявайки се на Неговото слово те сега прибягнаха до човешка сила, за да изпълнят това, което Неговото слово беше заповядало.
В отговор на Божието слово говорейки в техните сърца много хора започват тяхното християнско пътуване.
Твърде лесно е след това да прибегнат до собствените си сили в опит да завършат това пътуване. Бог никога не е възнамерявал да бъде така. „И тъй, тъй както сте приели Христос Исус Господ, така ходете в Него” (Кол. 2:6). Силата, която поддържа християнския ни опит е същата сила, която ни преобразява в началото и се корени в Божието Слово. Учениците биха си спестили много безпокойство, ако си спомнеха, че Словото, което им заповяда преди това е същото Слово, което и ще ги пази. Събудил се от мирния Си сън в разгара на тази голяма буря, Исус заяви: „Мълчи! Утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина.“ (Марко 4:39)
Разбира се, че земните стихии се подчиниха на Неговото слово! Той не изгони ли демоните (Марко 1:23-37,39), не излекува ли болните ( Марко 1:30-34; 2:3-12; 3:1-5) и не изцели ли прокажения (Марко 1:40-42)? Апостолите не се ли бяха „чудели на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.“ (Марко 1:22)? Но те не проумяваха колко велико е Неговото слово! Когато Исус казва нещо то става реално. Всичко, което Той заповядва в слово Си, ТОЙ обещава да го изпълни в живота на всички, които упражняват вярата си в Него. Казано е „Тъй като волята на човека се съединява с волята на Бог, тя става всемогъща. Каквото и да трябва да бъде направено по Негова заповед, може да бъде извършено с Неговата сила. Всички Негови изисквания са възможни.” (Притчи Христови, стр. 331-333). Това, което остава е ние да решим дали ще позволим на словото Му да извърши своята работа в живота ни?
Sikhu Daco/Сику Дако/ е радиотелевизионен участник в телевизионното шоу на Hope Channel TV show in Verse/Телевизионно шоу – Надежда в стихове/, в което се дискутира изучаването на Библията със същото име. Тя има магистърска степен по религия от Университета Андрюс / духовната ни семинария/.
Сърдечно предизвикателство
Като човешки същества ние естествено вярваме в собствените си мнения и мироглед преди да сме приемем някаква външната информация. Гордостта може да ни доведе до невъзможност да виждаме и чуваме подходящата информация, която има потенциал да ни промени. Но когато предадем нашият живот на Исус, Духът ще ни накара да поставим под въпрос нашите лични идеи, мнения и вярвания като ги озарява със светлината на Божията истина, разкрита в Неговото Слово. Един основен ключ към духовното израстване е да позволим на тази светлина наистина да ни огрее и да направлява пътя ни чрез отделяне редовно на пълноценно време за четене, молитва и изучаване на Божието Слово – Библията. Кога беше последният път, когато наистина отделихте достатъчно свободно време и необезпокоявани от нищо сте се потопили в Божието Слово и така Неговите феноменални истини са внесли светлина в живота ви? Защо не оставим на страна всички електронни телефони и техника и се задълбочим в изучаването на Библията ни малко по-надълбоко? Няма значение колко време си чел/а и изучавал/а Библията си, но по-важното е как си усвоил/а тази духовна храна от дадения библейски пасаж или история, докато те станат причина да промениш живота си и принципите от Нейната светлина да се приложат на практика в живота ти.
Молитвени нужди
● Молете се за победа над разсейващото влияние на вашия телефон или компютър.
● Молете се да бъдете пазени от опасните влияния на окултното, които често струят чрез медиите.
● Молете се нашето световно църковно семейство да има сила чрез Божията мощ да разруши всяка крепост/зависимост/разсейвания, за да можем да станем могъщата армия, която Бог ни е обещал.
● Молете се за мъдрост как да превърнете личното и ежедневното семейно поклонение в приоритет.
Ресурси за по-задълбочено изучаване:
Unplugged: Disconnect to Reconnect by Frank Hasel
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва [няма българска група]: https://247unitedprayer.org