Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“…Какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов…” /Ефесяни 3:18, 19/
Получаване, предаване, растеж
Как можем да преживяваме пълнотата на Божията любов? Прочетете какво казва апостол Павел в Ефесяни 3:14-21
  1. Първо, нуждаем се да получим дара на Светия Дух. „Да ви даде според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек” /ст. 16/.
  2. Следващо, да предадем живота си на Христос и да живеем в тясна връзка с Него, така „чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца” /ст. 17/.
  3. Тогава вярата ни израства и става зряла чрез Христос и Светият Дух в нас. Ние сме „вкоренени и основани в любовта” /ст. 17/.
Резултатът? Преживяваме пълнотата на Божията любов. Той ни дава силата „да разберем заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов” /ст. 18, 19 п.ч./.
Божията любов преодолява всяко изпитание
Да вземем притчата за блудния син в Лука 15:11-32. Един ден по-младият син отишъл при баща си /който символизира Бог/ и декларирал че иска да напусне дома, и да живее своя живот. Очевидно правилата в домакинството на баща му /Божиите заповеди/ не му пасват. Синът поискал своя дял от наследството, което още нямал право да притежава. Въпреки това бащата му дал неговия дял, давайки му пълна свобода, защото го обичал и уважавал неговия избор /точно както Бог прави с нас/.
Тогава синът отпътувал на далечно място и продължил да изразходва парите си в бурни компании и с леки жени. Когато парите започнали да намаляват, кръгът от неговите „приятели” все повече намалявал и накрая не останал никой. За да се влоши още повече ситуацията, настъпил глад в областта, където живеел. Отчаян за оцеляването си, започнал да търси работа, но единствената дейност, която намерил била да пасе свине. Измъчван от глад, работел под забрана да яде дори храната на прасетата.
Както често се случва при бедствия, започнал да размисля върху живота си. Осъзнал че всички работници в дома на баща му имат излишък от храна, докато той гладувал, така че дал обещание да се върне при баща си, като му каже: “Татко, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си” /стихове 18, 19/.
Синът тръгнал към дома със смесени чувства, но баща му вече го забелязал. Изпълнен със състрадание, бащата изтичал напред, паднал на врата на своя син, и го целунал, въпреки че синът бил мръсен и дрипав. Преди синът да завърши своята изповед, бащата извикал слуги, да му донесат най-хубавите дрехи и да подготвят празненство. Той обичал своя син и сега, точно както и преди. В този разказ научаваме цялата история на спасението – покаянието и изповедта на грешника, Бог Отец, Който чака с копнеж и радостното посрещане, когато се върнем. Бог ни обича безусловно! Но трябва да отидем при Него, точно както синът се връща при баща си. Божията любов преодолява всяко изпитание. Той няма да пропусне да те приветства.
Само когато синът се завърна, бащата можеше да излее цялата си любов. Само тогава синът можеше да приеме всичко, което бащата искаше да му даде. Накрая нищо не застана на пътя на тяхната интимна връзка, и синът можеше да преживее цялата доброта на своя баща, който никога не спря да го чака.
Да се върнем на въпроса – как можем да преживеем пълнотата на Божията любов? Като живеем в пълно, ежедневно предаване на Христос чрез силата на Светия Дух. И когато Божията любов изпълва живота ни ние ставаме канали на Неговата любов за други. Колкото повече даваме, толкова повече получаваме. Елън Уайт казва: „Ти се нуждаеш от всекидневно кръщение с любовта, която в дните на апостолите ги направи всички единодушни” /Свидетелства към църквата, т. 8, стр. 193/.
А защо е толкова важно да разбираме тази божествена любов? „Павел разбра, че характерът на Христос трябва да се схване, преди хората да Го заобичат, да видят кръста с очите на вярата. Тук трябва да започне изучаването, което ще бъде цел и песен на изкупените през цялата вечност” /Деяния на апостолите, стр. 123/. Каква радост е да се изучава безкрайната, многообразна любов на нашия Спасител! Защо не избереш днес да обърнеш очите си към Исус?
Молене с Божието Слово Коя е голямата заповед?
“Исус му каза, „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, и с всичкия си ум.… А втора подобна на нея е тази: „Да възлюбиш ближния си както себе си” /Мат. 22:37, 39/.
Татко, благодаря Ти че ме обичаш. Моля Те, помогни ми да Те обичам с цялото си сърце, с цялото си същество, с всичките си чувства, с цялата си сила.
Благодаря Ти, че вече си отговорил на тази молба според Твоята воля. Искам да обичам ближните ми с Твоята помощ. Направи ме канал на Твоята любов.
Как можем да разберем дълбочината на Божията любов?
“Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така, че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината на Христовата любов” /Ефес. 3:16-18/.
Татко, моля Те да ме укрепиш вътрешно чрез Светия Дух. Нека Христос да живее в мен чрез вяра и да ме ръководи, така че да съм твърдо вкоренен в Неговата любов. Тъй като тази молба е в съгласие с Твоята воля, благодаря Ти, че ме слушаш и отговаряш.
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава: Благодарете на Бога за конкретни специфични благословения и Го прославете за Неговата доброта.
Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за Неговото прощение.
Водителство: Искайте от Бога мъдрост за днешните предизвикателства и решения.
Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на местната ни църква, съюзната и световната църква.
Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковните членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с прослава или песен.
Предложения за песни: „О, Любов пречудна, свята”, № 150; „Ах, вяра! Ах, преблаги дар!”, № 144; „Аз съм чул, че ме люби Христос”, № 88.