“Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другия, изпълнява закона.” Римляни 13:8

„Църквата е определеното от Бога средство за спасение на хората от греха. Тя бе организирана да им служи и нейната мисия е да предаде евангелието на света. Още отначало Божият план е бил църквата Му да отразява Неговата пълнота и съвършенство. Членовете й, които Той е призовал от тъмнина в чудната Своя виделина, трябва да изявяват славата Му. Църквата е хранилище на щедрата Христова благодат. Чрез нея ще бъдат открити “властите и силите в небесни места” (Еф. 3:10), последната и пълна проява на Божията любов.“ ЕГВ, Деяния на апостолите, с. 9

1. Молете се ние като Църква на адвентистите от седмия ден да изпълним нашата мисия като определено от Бога средство за спасението на човеците.
2. Молете се за членовете на църквата в Кения. Молете се за прощение и изцеление сред членовете на църквата, за единство и мъдрост как да продължат напред в кризата от COVID-19. Също се молете за Светия Дух да бъде върху църковното ръководство в Кения.
3. Молете се за членовете на църквата и за лидерите в Бурунди, Африка, които продължават да бъдат потискани. Молете се, Божията любов да бъде изявена чрез свидетелството на членовете ни в Бурунди, и чрез свидетелството на църковните членове по целия свят, които светят за Исус, дори всред големите смутове и страдания.
4. Молете се за постоянното търсене на нови форми на еванглизиране, които да стигнат до хора чрез интернет и други начини, съобразявайки се със „социалното дистанциране“, но поддържайки нашия силен акцент върху Христос, Неговото Слово, Неговата правда, Неговото служене в светилището, и Неговата спасителна сила във великия конфликт.
5. Молете се да знаем как практически да споделим Тройната ангелска вест, заедно с Божията здравна вест, тъй като тези вести са толкова актуални за това време на земната история.