4 МАЙ, 2022 – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

„Ако… людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.“ 2Лет 7:14
„Покаянието, смирението, съкрушеното сърце и разкаяният дух са приносите, които Бог приема.“ – Ревю енд Хералд, 19.12.1899
Предизвикателство за сърцето
Грехът е толкова тежък и ужасен, че нищо, което някога можем да направим, нито някакъв брой добри дела, никога не може да премахне пропастта, която грехът е причинил. Но Бог, в Своята безкрайна милост, не иска от нас да правим това, което не можем да направим за себе си. Той приема простото смирено признание, че имаме нужда от Него. Усещате ли нуждата от Божията прошка? От Неговото изцеление? Можете да го имате днес! Просто се обърнете към Исус точно сега в молитва и изразете нуждата си. След това изберете да се доверите на Неговата напълно достатъчна благодат, за да даде сила на вашия живот, докато се отвръщате от нечестието и се обръщате към Неговата праведност.
Молитвени нужди
● Молете се Бог да направи очевидна вашата голяма нужда от Неговата благодат.
● Молете се Бог да ви помогне да се доверите на Неговата сила, за да спечелите победата в личните си ежедневни борби с греха.
● Молете се Светият Дух да се излее върху вашия пастор и църква.
● Молете се за дух на молитва, който да насити сърцата на всички на ръководни позиции.
● Молете се Бог да поправи всички нарушени взаимоотношения в живота ви, които трябва да бъдат възстановени, и да ви даде сърце на покаяние и истинско смирение, ако сте наранили друг.
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва [няма група на български език]: https://247unitedprayer.org