30 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

от Рон Клоузет

В деня на Петдесетница в 31 г. сл. Христос, Светият Дух беше излят в голяма мярка над появяващата се Новозаветна църква. Резултатите? 120 ученици на Исус които се молеха в горницата бяха изпълнени със Светия Дух/Деян. 2:1, 4/, хора, които веднъж избягваха да свидетелстват за Исус /Мат. 26:69-75/ станаха смели за Исус /Деян. 2:14-21; 4:7-13/, и 3000 юдейски пилигрими дошли в Ерусалим станаха първата група християни в историята – всички за един ден /Деян. 2:38-41/.
Тази история се намира в Деяния 2 глава, но Деяния 2 глава никога нямаше да се случи без Деяния 1 глава. Две неща трябва да отбележим от Деяния 1 глава. Учениците бяха обединени когато се молеха за Светия Дух /Деян. 1:13-14/, и бяха преразгледали самопожертвувателното служене на Христос заради тях /виж ЕГУ „Делата на апостолите“, стр.35-38 англ. изд./. Трябваше да изминат само 10 дни, за да видят онова, което бяха твърде слепи за да го видят преди: съкрушаващата любов на Бог.
Това са двете предпоставки, без които църквата не може да очаква изливането на Божия Дух в голяма мярка, за да завърши делото в света: Голгота и общността. Те са главните условия за изливането на Божията любов в сърцата ни /Римл. 5:5/.
Когато църквата установи, че трябва да се фокусира върху любовта и служенето на Исус заради тях /Голгота/ и когато вярващите заедно търсят изливането на Светия Дух /Общността/, тази църква ще преживее могъщата Божия сила в тяхна полза. „След слизането на Светия Дух учениците бяха изпълнени с любов към Него и за тези, за които Той умря, и сърцата бяха смекчени чрез думите, които говореха и молитвите, които отправяха. Говореха със силата на Духа и под влиянието на тази сила хиляди бяха обърнати “ /Делата на апостолите, стр. 22/.
Как можем да смекчим сърцата? Ние не можем. Но Исус може. И когато сме изпълнени с Исус /виж Ефес. 3:14-19/, Неговата любов смекчава сърцата чрез нас. Това мощно дело на Духа ще се случи отново в църквата. „Тези сцени ще се повторят, и с по-голяма сила. Изливането на Светия Дух в деня на Петдесетница беше ранният дъжд, но късният дъжд ще бъде по-изобилен. Духът чака да го поискаме и приемем. Христос пак иска да бъде открит в Неговата пълнота чрез силата на Светия Дух“ /Притчи Христови, стр. 121/
Забележете, че силата на Бога не е очевидно или просто сила, тя е дълбоката и цялостно обхващаща Христова любов към теб и мен. Когато я разберем и приемем в сърцата си, ще води могъщата сила на Духа да приключи делото. Това се случи преди две хиляди години. Ще се случи отново. Обърнете сърцата си към Исус.
Др.Рон Клоузет, е бивш Председател на Пасторски отдел на Дивизия и настоящ пастор на Адвентната църква в Ийст Рийдж.
Предизвикателство на сърцето
Твое е желанието да имаш записаното в Деяния 1 глава преживяване на общност и Голгота, за да бъдеш готов да преживееш късния дъжд от Деяния 2 глава. Копнееш ли сърцето ти да бъде изпълнено с Божията любов и за живот, който да бъде като канал за Божията любов към тези около теб? Добрата новина е, че Исус е повече от щастлив да води теб, семейството ти и твоята църковна общност в тази реалност. Защо не прекараш повече време в молитва точно сега, молейки Исус за свежо и по-ясно откровение за Голгота, така че пътят да бъде павиран от изливането на Духа над теб и твоята църква?
Молитвени нужди
● Моли се Бог да изчисти сърцето ти от объркващи мисли и натрапчиви емоции.
● Моли се Исус да ти се открие чрез изследване на кръста.
● Моли Светият Дух да те изпълва всеки ден, да те подготви да бъдеш готов съд за изливане на късния дъжд.
● Моли се Бог да ни помогне като народ да знаем какво означава да бъдем общност в молитва, и как да създаваме молитвена верига около света.
● Моли се за това, което се случва във виртуалната онлайн стая за молитва през тези 40 дни на молитва, както и по време на сесията на Генералната Конференция: https://247unitedprayer.org
Източници за по-задълбочено изследване
• Изясняване пътя на Светия Дух за работа
• Обещания за изливане на Светия Дух
Включи се 24/7 United in Prayer
Включи се с други вярващи по света в обща молитва в ЗУУМ по време на 40 дни на молитва: https://247unitedprayer.org