Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“Да представите телата си в жертва жива, свята благоугодна на Бога, като ваше духовно служение” /Римл. 12:1/
Моето пътуване
Бях бизнесмен, на 36 години, когато един приятел, който беше пастор внезапно почина на 41-годишна възраст. Това породи един въпрос в ума ми: Какво би се случило, ако Бог ме призове да бъда пастор? Изобщо не го желаех. Цяла седмица се борех горчиво и водих преговори с Бога – сутрин, обед и вечер. Обяснявах Му как бих могъл да Му служа по други начини. Очевидно, Той не слушаше моите възражения, и когато коленичих пред леглото ми без да представям повече аргументи, една тиха мисъл влезе в ума ми: Бог те обича! И аз си мислех: Да, вярвам това.
След няколко минути, доверието в Божията любов ме доведе до цялостно себепредаване. И тогава получих мир. След година и половина Бог ме призова да стана пастор. Години по-късно, аз все още съм Му толкова благодарен. Неговата безгранична любов и мъдрост ми показаха съвършено различен път от този, който съм имал в ума си. Сега виждам че това предаване предизвика големи благословения в живота ми. Бог ме е водил по най-добрия възможен начин.
Защо предаване?
Както пише Гери Уилямс, „Пълното предаване е ключът за спасение, за новорождение, за победа над грях и изкушение, и за изпълване със Светия Дух” /Как да се изпълним със Светия Дух и да знаем това/. Не можем достатъчно силно да подчертаем тази насърчителна вест.
Точно както след себепредаването Бог можеше да ме използва напълно, така апостол Павел трябваше да предаде стария си живот и планове, когато Бог го призова по пътя към Дамаск. В писмото си към Римляните, Павел по-късно умолява настойчиво вярващите „да представите телата си в жертва жива” и „предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата” /Римл. 12:1; 6:13/.
Мнозина не са се предали на Бога /често не от незнание/, но вместо това са взели своя живот в собствените си ръце. Нямат силата на Светия Дух, Който е дарът, пораждащ всички други Божии дарове. „Но както всяко друго обещание, и то е дадено с известни условия. Има много хора, които вярват и претендират за него пред Господа; те говорят ЗА Христос и ЗА Светия Дух, но не се ползват от Тях. Не предават душата си, за да бъде ръководена и управлявана от Божията сила”/Копнежът на вековете, стр. 413/.
Като човешки същества се съпротивляваме когато ни се отнема свободата, но Божието желание за нас е противоположно: „Бог желае да ни излекува, да ни освободи. Но тъй като това изисква пълно преобразяване, подновяване на цялото наше естество, трябва ние самите всецяло да се предадем на Него” /Пътят към Христос, стр. 43/.
Живот в грях не е в свобода, както обичаме да си представяме. „Всеки, който отказва да предаде себе си на Бога, е под властта на друга сила. Той не принадлежи на себе си. Може да говори за свобода, но е в най-жалко робство. Не му се позволява да види красотата на истината, тъй като умът му е контролиран от Сатана.
Докато се ласкае, че следва решенията на собствения си разум, той изпълнява волята на княза на мрака. Христос дойде да разкъса робските вериги на душата” /Копнежът на вековете, стр. 282/.
Какво губим когато се предадем на Христос? Той е в състояние да ни освободи от тиранията на самите нас – от завист, негодувание, избухливост, алчност, пристрастяване, гняв, гордост, самонадеяност, обезсърчение, вътрешни комплекси и повече. Помнете, всяко човешко същество е неговият или нейният най-голям собствен проблем. „В осъществяващата се промяна, когато душата се предава на Христос, има най-висше чувство на свобода” /Копнежът на вековете, стр .282/.
Но грънчарят може да работи само с глината, която е в ръцете му. Ето защо трябва да се предадем на Бога. „Предаването на всички наши сили на Бога значително опростява проблема на живота. Това отслабва и скъсява хиляди борби със страстите на естественото сърце” /Моят живот днес, стр. 6 амер. изд./.
Само предаването води към трайна радост. „Всички, които приемат Христос чрез Словото Му, които предадат душите си под Неговото покровителство и живота си на Неговото разпореждане, ще намерят мир и спокойствие. Нищо в света не може да ги натъжи, след като Исус ги радва със Своето присъствие. В пълното приемане на Христос има пълен покой” /Копнежът на вековете, стр. 195/. Той те кани днес да преживееш този пълен покой.
Молене с Божието Слово
Направи ни инструменти на Твоята любов
“Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата; а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата” /Римл. 6:13/.
Господи, искаме да Ти предадем всяка част от нашия живот. Използвай ни като инструменти за Твоя слава.
Направи живота ни акт на поклонение.
“И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение” /Римл. 12:1/.
Татко, благодарим Ти толкова много за поканата да станем нови създания. Покажи ни как да Ти се предаваме всекидневно без ограничения. Помогни ни чрез Твоята сила да Те следваме във всички неща.
Запази ни от Сатана
“Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него” /1 Йоан 5:18/.
Господи, благодарим Ти за обещанието че ще ни пазиш от злия, когато сме се предали на Тебе. Води ни в Твоята пътека на съвършена радост.
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава: Отдайте благодарност за конкретни специфични благословения и прославете Бога за Неговата доброта.
Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бога за Неговото прощение.
Водителство: Молете Бог да ви дари мъдрост за днешните предизвикателства и решения.
Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна и световна църква.
Местни нужди: Молете се за местните нужди на църковни членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в прослава или песен.
Предложения за песни: „От що друго се нуждая” № 103; „Сърцето си на Тебе аз ще дам”, № 104; „Що да направя за Исуса?”, № 107.