5 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

„Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене.“ (Откр. 3:20)
Съживление и реформация трябва да се осъществят под водителството на Светия Дух. Съживление и реформация са две различни неща. Съживлението означава съживяване силите на ума и сърцето, едно възкресение от духовна смърт. Реформацията означава реорганизация, промяна на идеи и теории, навици и практики. Реформацията няма да принесе добрия плод на праведност, освен ако е свързана със съживлението чрез Духа. Съживлението и реформацията трябва да осъществят предназначената си работа и в извършване на това дело да се слеят. Избрани вести, т. 1, стр. 128
Предизвикателство за сърцето
Преобразяването на живота ни в личности, които изявяват любовта на Исус е дело на цял живот. Това дело се осъществява когато Светият Дух внася духовен живот в нас. Божията възкресяваща сила ни съживява и като резултат копнежът ни за Исус нараства. Но не свършва до там. Красотата на съживлението е, че то продължава и води до реформация на всеки аспект от живота ни, мисловния свят, и цялостното поведение.
Понякога не желаеш ли повече съживление, отколкото реформация? Боиш ли се, че ако изоставиш някое убеждение, мисловен образец, наслада, или схема на поведение, това ще премахне удоволствието в живота? Ще направи живота ти по-безинтересен?
Помни, същият Бог, Когото познаваш като прощаващ, любещ, благ и милостив Баща, същият Бог желае да предизвика действителна реформация в живота ти. Ще се довериш ли днес на Неговата съвършена воля? Ще поканиш ли Исус, не само до вратата на сърцето ти, но да влезе вътре, да бъде домакин, да прекара качествено време с теб, като ти помогне да пренаредиш живота си, да въведе порядък в сърцето ти, да поправи това, което е счупено, да измие нечистотата, праха, и мръсотията, които грехът е причинил?
Предложения за молитва
– Моли Бог да ти даде сърце, което иска да живее в съвършено послушание към Неговата воля. Моли се за победа над тези специфични грехове, с които още се бориш.
– Моли се за млади хора и вярващи, за които знаеш че се борят със зависимости, депресия или други проблеми с умственото здраве.
– Моли се за нашите членове на църквата в Източна Европа, Бог да се намеси и да бъде прославен в настоящата тежка криза.
– Моли се за вярващите които точно сега са обект на религиозно преследване, като в Азия и Средния Изток.
– Моли се за списъка със 7 имена.
Включи се в 24/7 Обединени в молитва
Включи се с други вярващи по света в обща молитва в ЗУУМ през 40 дни на молитва [няма група на български език]: