1 юни – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

„И когато дойде Той ще обвини света за грях, за правда и за съд, за грях, защото не вярват в Мене, за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате, и за съд, защото князът на този свят е осъден.“ Йоан 16:8-11.
„Обещанието за Светия Дух не е ограничено за никоя епоха или националност. Христос заяви, че Божественото влияние на Неговия Дух ще бъде с последователите Му до края. От деня на Петдесетница до наши дни Утешителят е бил изпращан на предавалите се напълно на Господа и на Неговата служба. При всички, приемали Христос като личен Спасител, Светият Дух е идва, да ги води и да свидетелства.“- Делата на апостолите, стр. 23.

Предизвикателство за сърцето

Част от работата на Светия Дух е да убеждава за грях, за правда и за съд. Тези три елемента от Неговата „убеждаваща дейност“ са представени в светилището и неговите служби. В двора жертвата за грях заемаше място /посочвайки към Исус на кръста и Неговата вменена праведност/, в масата на присъствените хлябове /Изследване на Библията/, олтара за кадене на тамян /молитвата/, и светилникът /изпълненото с Духа свидетелство/. Всичките три съставни елементи бяха изявени в живота на Христос като пример за нас днес. И в пресвятото място ни се напомня за важността и реалността на съда когато само Първосвещеникът влизаше в Деня на умилостивението /сочещо на Исус ангажиран заради нас в изследователния съд/
С други думи: Работата на Светият Дух е да ни води в спасително преживяване чрез вяра във всичко което Исус е, което е направил и прави сега за теб.
Разбираш ли лично значението на красивото дело на Светия Дух? Ще прегърнеш ли с радост Неговото дело и ще Му позволиш ли да те води при Исус и да те направи по характер като този на Исус, докато живееш по времето на съда?

Молитвени нужди

● Моли Светият Дух да работи в живота на 7 имена в твоя списък.
● Моли Светият Дух да работи в някоя област в твоя живот, която има нужда от духовно изцеление.
● Моли Светият Дух да ти помогне да обичаш и се покоряваш на Бога и Неговото Слово.
● Моли се в силното ни желание да намерим креативни пътища да свидетелстваме на други, да не изгубим във великата борба нашата зависимост от Христос, Неговото Слово, Неговата праведност, Неговата служба в светилището и Неговата спасителна сила.
● Моли се за слабите и уязвими около теб, особено за сираците и вдовиците и тези, които са поробени.
Включи се 24/7 United in Prayer
Включи се с други вярващи по света в обща молитва заедно през 40 дни на молитва: