2 юни – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

Но плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, кротост, вяра, въздържание, против такива неща няма закон – Гал. 5:22,23.
Когато приемете Духът на Исус – Духът на несебелюбива любов и труд за другите ще израствате и ще принасяте плод. Благодатните дарове на Духа ще узряват в характера ви. Вярата ви ще расте, убежденията ви ще се задълбочават, любовта ви ще бъде направена съвършена. Все повече ще отразявате подобието на Христос във всичко, което е чисто, благородно и любезно…Този плод никога не загива, но ще принася според вида си жетва на вечен живот. – Притчи Христови, стр. 67-68.
Предизвикателство за сърцето
Духът ни води при Исус. И докато пребъдваме в Исус чрез ежедневно изпълване със Светия Дух, Той ще развива в нас характер, който само ще отразява всеки ден себеотрицателния, себепожертвувателен любещ характер на нашия Спасител. Това е доживотен процес на преобразяване. Точно както плода на мангото не се появява веднага след като бъде посадено растението, но изисква време да израсне като дърво и накрая да даде плод, така и делото на освещение е процес, който изисква време. Но един мир, осигурен от пребъдването в Христос и вярност към Неговото Слово, ще става очевиден във всички аспекти от плода на Духа в живота ви, нито един няма да липсва!
Ще позволиш ли Светият Дух да изработва Неговия плод в теб? Има ли някои неща, които са препятствали растежа на плода на Духа в твоя живот? Желаеш ли да отразяваш все повече и повече Исус, докато всички видят Неговия характер на любов в теб?
Молитвени нужди
● Моли се Бог да развие в теб плода на Духа – всеки аспект от него.
● Моли се Бог да ти покаже дали има някои специфични неща в живота ти които са препятствали делото на Духа.
● Моли са за прошка ако си оскърбил Духа.
● Моли се за хилядите етнически групи по света, които представляват 69 % от земното население, които все още не са получили правилно познание за Исус. Моли се за нови иновативни начини да бъдат достигнати.
● Моли се за инициативата Мисия за градовете по света. Примери за такива специални проекти са Калкута, Индия, Токио, Япония, където делото ни среща сериозни предизвикателства. Моли се за екипите които работят старателно в тези места.
Включи се в 24/7 United in Prayer
Включи се с други вярващи по света да се молите заедно в ЗУУМ през 40 дни на молитва: https://247unitedprayer.org