6 юни – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

От Марк Финли

Въпреки че молитвата е сърцето на християнската църква от векове, тя е два пъти по-важна в този кризисен час от земната история. Сатана е пуснал демонични духове, за да докара измама, бедствие и смърт на нашата планета. Бог няма да бъде изненадан. Той ще излее мощно Своя Дух в късен дъжд върху молещата се църква. „Силният вик“ на третия ангел от Откровение ще прозвучи от единия край на земята до другия.
Апостол Йоан казва: „След тези неща видях друг ангел да слиза от небето с голяма власт и земята се освети с неговата слава. (Откровение 18:1)
Ангелът слиза от славното присъствие на Бог в тронната зала на вселената и с поръчението да предупреди жителите на земята за това, което идва. Текстът казва, че ангелът идва с „голяма власт“. Новозаветната гръцка дума за власт е „Екзоусия“. Исус използва тази дума в Евангелието на Матей във връзка с изпращането на Неговите ученици. В Матей 10:1 пише, че Исус дава на учениците си „власт“ над началствата и властите на злото. Той ги изпраща с божествената сила да победят в битката между доброто и злото. В Матей 28 стих 18 Той отново ги изпраща, но този път с „всичката власт на небето и земята, за да отидат и да направят ученици от всички народи“. (Матей 28:18)
Когато учениците напуснаха своята молитвена среща в горницата на Петдесетница, те излязоха с властта на живия Христос. За няколко кратки години учениците проповядват Евангелието на познатия тогава свят. (Колосяни 1:23)
В края на времето Светият Дух ще бъде излят върху молещи се хора с безпрецедентна сила. Евангелието бързо ще се разпространи до краищата на земята. Хиляди ще се обърнат за един ден. Божията благодат и истина ще повлияят на цялата планета.
Дяволът няма да се предаде без голяма битка. Скоро ще влезем в битката на вековете между доброто и злото. Съветът на Павел към ефесяните ни говори с нарастващо значение днес. „Накрая, братя, бъдете силни в Господа и силата на Неговото могъщество… Защото ние не се бием срещу плът и кръв, а срещу началства, срещу власти, срещу владетелите на тъмнината на този век, срещу духовните войнства на нечестието под небето.” (Ефесяни 6: 6-10)
Ние сме в истинска битка между доброто и злото. Какъв е съветът на Павел: „Бъдете силни в Господа и в силата на Неговото могъщество“.
В тази битка Исус е нашата сила в слабостта. Исус е нашата светлина в тъмнината. Исус е нашата победа в изкушението. Исус е нашата надежда в отчаянието. Исус е нашият могъщ победител.
Апостол Павел ни напомня, че „… оръжията на нашата война не са плътски, а са силни в Бога за събаряне на крепости. (2 Коринтяни 10:4)
В Христос дяволът е победен враг. Пред каквито и атаки да сте изправени, на каквито и изкушения да ви подхвърли злият, пред каквито и предизвикателства да сте изправени, каквито и трудности да изпитате, вие можете да се изправите срещу Сатана в името на Исус. Никога досега не е губил битка с дявола. Той е Могъщият завоевател, който събаря крепостите на ада, триумфира над силите на злото и побеждава врага в наша полза. Чрез молитвата има сила в Исус да побеждава дявола всеки път.
Марк Финли, световноизвестен евангелизатор и автор, и помощник на президента на Генералната конференция.
Сърдечно предизвикателство
Ако някога е имало време, в което Божият народ трябва да участва в много молитви, това е сега. Живеем в последните дни и сме изправени пред последните събития. Сатана много желае да унищожи църквата и нейните членове. Най-големият му страх е, че вярващите ще бъдат напълно свързани с Исус и ще Го прославят чрез живот на любов, истина и служене.
Пред каквито и атаки от Сатана да сте изправени, можете да се доверите на Исус, че ще преодолее заради вас.
Копнеете ли за тази побеждаваща вяра в края на времето, която ще устои независимо от изпитанието? Защо не прекарате малко допълнително качествено време в молитва с Исус днес, пиейки дълбоко от Извора на вечния живот, любовта и истината, за да бъдете подготвени за служба на Него в тези последни дни?
Молитвени нужди
● Молете се Бог да развие във вас вяра в края на времето, която работи чрез любов.
● Молете се за духовна сила, чрез силна връзка с Исус, за да се противопоставите и да понесете атаките и изкушенията на дявола.
● Молете се Светият Дух да благослови днешните бизнес срещи на сесията на Генералната конференция с многото решения за световната църква.
● Молете се Светият Дух да напътства при избора на ръководство, което смирено ще почита Неговото Слово и безкористно да усъвършенства мисията на църквата.
● Молете се много хора да посетят сесията на Генералната конференция на място и виртуалните интернет молитвени стаи.
Ресурси за по-задълбочено изучаване
Разликата между истинското и фалшивото съживление – от Марк Финли
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom през 40-те дни на молитва: https://247unitedprayer.org