7 юни – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.– Откровение 14:6-7
Задължението да се покланяме на Бог се основава на факта, че Той е Създателят и че на Него всички други същества дължат своето съществуване. И където и да е представено в Библията правото Му за почит и поклонение над боговете на езичниците, там се цитират доказателства за Неговата творческа сила. – Издигнете Го, стр.51
Предизвикателство за сърцето
Адвентистите от седмия ден имат уникалното, пророческо призвание да провъзгласяват с думи и действия вестите на Трите ангела към целия свят в подготовката за Второто пришествие на Исус. Основата на вестта на Трите ангела е вечното благовестие. Добрата новина, че Исус е вашето спасение. Като Го приемате с жива вяра, вие получавате очистване и победа над греха и вечен живот.
Посланието на първия ангел може да бъде обобщено по следния начин: Бог е вашият Създател. Ето защо вие сте обичани и желани от Него и нямате нужда да се покланяте на себе си или на каквато и да е форма на идол. Като Негово творение и в отговор на Неговата любов, вие сте способни да отразявате любящия Му характер, особено сега, когато живеем в дните на съда.
Ще се приемете ли от Исус вашата идентичност в края на времето и ще Му позволите ли да живее във вас? Вярвате ли, че тази интимна връзка с Исус може да ви даде увереност в присъдата?
Молитвени нужди
● Молете се Бог да бъде прославен в живота ви като ваш Създател и Изкупител.
● Молете се за по-ясно разбиране на вашата идентичност на последното време в Исус.
● Молете се Бог да ви помогне да разберете на кого можете безопасно да се доверите в това време на съд.
● Молете се за нашите братя и сестри, които живеят в райони на правителствени конфликти и религиозно потисничество.
● Молете се за това да разберете как можете да подкрепите вярващите в такива части на света.
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва: https://247unitedprayer.org