8 юни – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

И един друг ангел, втори, следваше изподиреи казваше: Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудствуване.– Откровение 14:8
Бог все още има народ във Вавилон; и преди посещението на Неговите присъди тези верни трябва да бъдат извикани, за да не участват в греховете й и „да не приемат нейните язви“.– Мараната, с. 171
Предизвикателство за сърцето
Посланието на втория ангел е кратко, но ясно: този свят с всичките му разбити и фалшиви системи от вярвания, институции и движения е покварен, ненадежден и паднал. Единственият отговор на тази режеща истина е да скриете доверието си в Твърдата скала, нашия Създател и Изкупител на цялото човечество – Исус. И докато Вавилон наистина е паднал, във Вавилон има много хора, които са осъзнали тази реалност и са истински търсачи, които чакат призива на истината, за да могат да излязат.
Може би вече сте излезли от Вавилон, но Вавилон излезе ли от вас? Или все още има области в живота ви, в които се доверявате на разбитите системи на този свят? Защо не предадете всички тези неща днес? Защо да не направим крачка напред и да се присъединим към Исус в призоваването на хората от този потъващ кораб?
Молитвени нужди
● Молете се за по-дълбоко разбиране на Посланията на Трите ангела.
● Молете се Бог да вземе нещо „вавилонско“ от сърцето ви и да ви даде смелост да призовавате хората да излязат от духовното объркване.
● Молете се за днешните работни срещи на сесията на Генералната конференция с нейните решения за световната църква.
● Молете се Младежките служения на Генералната конференция и младежките служения във вашата местна църква да бъдат използвани за връщането на нашите деца при Исус.
● Молете се за някои от най-трудните и незасегнати от евангелието области на света. Молете се Божият Дух да разруши крепостите чрез Неговата могъща сила и чудеса.
● Молете се усърдно за вашите 7 имена. Не се отказвайте!
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва: https://247unitedprayer.org