9 юни – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. – Откровение 14:9-12
„Бог ви заповядва, с една ръка – вяра – хванете Неговата могъща ръка, а с другата ръка – любов – достигайте загиващите души. Христос е пътят, истината и животът. Следвай го. Ходете не по плътта, а по Духа. Ходете, както Той вървеше. Това е Божията воля, дори вашето освещение. Работата, която трябва да извършите, е да вършите волята на Този, Който поддържа живота ви за Негова слава. Ако работите за себе си, това не може да ви спечели нищо. Да се трудиш за доброто на другите, да бъдеш по-малко загрижен за себе си и по-сериозно да посветиш всичко на Бога, ще бъде приемливо за Него и ще бъде въздадено от Неговата богата благодат.” – Свидетелства към църквата, т. 2, стр. 170
Предизвикателство за сърцето
Сатана, създателят на всяка смърт, нещастие, егоизъм, болка, грях и всички, които прегръщат Неговите лъжи, ще бъдат унищожени в последния съд, за да бъдат възстановени справедливостта и любовта във вселената. Само онези, които се уповават на любящия Спасител Исус Христос ще бъдат завинаги спасени и преобразени в нов човек, който отразява безкористната Божия любов. Скоро вече няма да има възможност да спечелите изгубена душа за Исус.
Дали вашето желание днес е да направите всичко, което е във вашите способности, за да достигнете до този изгубен свят с Божията любов и с посланието за покаяние, спасение и съд? Ще блестиш ли като представител на Христос в тъмния свят? Ще стоиш ли, живееш, говориш, ще се грижиш, благославяш, обичаш ли и ще прегърнеш ли своята пророческа идентичност като адвентист от седмия ден? И ако все още не сте адвентист от седмия ден, дали вашето желание е да се присъедините към Божието движение на последното време, да следвате Божието Слово, да бъдете кръстени и да участвате в специалната мисия на Исус за вас?
Молитвени нужди
● Молете се за разбиране на вестта на Третите ангела.
● Молете се за сила да се подчинявате на Божието Слово, както Той ви води.
● Молете се за сърце за мисия и служене.
● Молете се Исус да увеличи вярата ви в Него и Той да свети чрез вас.
● Молете се усърдно за вашите 7 имена, както и за вашите неспасени съседи, които живеят наблизо.
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва: https://247unitedprayer.org