10 юни – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

От Дан Сернс

Малко след като се преместихме в нов квартал, жена ми и аз открихме, че през нощта става доста шумно. Известно време се оплаквахме от нашите съседи, преди да решим, че трябва да се молим за тях. Дори не знаехме имената им, но все пак направихме молитвен списък.
Молехме се за „съседите с голямата лодка“, които имаха огромна лодка, паркирана на алеята им.
Молехме се за „псуващите съседи“, които псуваха повече от останалите. Молехме се за „човека с две кучета“, който винаги идваше при нас всяка вечер, крещейки на кучетата си, които го дърпаха по-бързо, отколкото искаше да върви.
Когато се молите на Исус последователно за хората в продължение на няколко седмици, Той влага в сърцето ви желание да направите нещо, за да им помогнете. Обсъдихме го и решихме да създадем група за библейско изучаване в дома ни във вторник вечер. Ние лично поканихме хората от нашия молитвен списък. Раздадохме покани и на останалите домове в квартала. И поканихме хора от нашето църковно семейство да се присъединят към нас.
Първата вечер в дома ни имахме шестима посетители: петима от църквата и „човекът с две кучета“. Научихме, че се казва Бил, беше на шестдесет и пет и беше на път да се пенсионира. Бил не каза много през този първи час с нас и когато дойде неговият ред да чете Библията, той каза „Продължи“. Но накрая ни благодари и на следващата седмица се върна. Той се върна и седмица след това, а на третата седмица никой не дойде освен Бил.
Тъй като никой друг не присъстваше, той започна да ни задава въпроси. Първият му въпрос беше: „В нашите ръководства за изучаване на Библията често има две числа с две точки между тях. Какво означава това?“ Това беше чудесна възможност да помогна на Бил да се научи как да чете и използва Библията. Той беше много благодарен.
Четвъртата седмица всички се върнаха, включително Бил. Изследването беше за вечното евангелие от Откровение 14. Ние четохме как всички сме грешници и заслужаваме смърт, но Исус дойде да живее и да умре и да плати за нашите грехове. Споделихме как когато изповядваме греховете си и се уповаваме на Него, получаваме вечен живот. След това споделихме как Исус ни дава победа над нашите борби и как Той подготвя невероятно бъдеще за всеки един от нас.
В края на изследването поканих всеки човек (ако желаеше) да каже: „Исусе, искам Ти да отговаряш за всяка част от живота ми“. Същата вечер Бил покани Исус да бъде Негов Спасител и Господ. Бях толкова развълнуван! Можех просто да си представя как Исус горе в небето казва на ангел Гавраил: „Започнете нов дом! Някой друг Ме е приел и аз му давам усещане за мир, което той никога преди не е изпитвал. Ще го преобразя и някой ден ще го доведа у дома в Моята къща, където той ще живее вечно с мен.“
Няколко седмици по-късно научихме, че Бил е починал от сърдечен удар, докато прекарвал време с внука си. Съпругата на Бил ни помоли да проведем погребението му. Докато се подготвяхме за тази тъжна и неочаквана погребална служба, съпругата му Шарън ни каза: „Бил обичаше изучаването на Библията във вашия дом всяка седмица. Той никога не е притежавал Библия, преди да започнеш да учиш с него. Но това промени живота му.“
Житейската история на Бил приключи, но вярвам, че той ще бъде сред първите, които ще се издигнат в облаците, за да срещнат Исус, когато Той се завърне. И ние очакваме бъдещето с тази надежда!
Същият Исус, който промени живота на Бил, може да преобрази всеки! Нашата велика вест, известна още като „вечното евангелие“ (Откровение 14:6), ще бъде провъзгласена на целия свят преди Исус да се завърне (Мат. 24:14). Нека бъдем смели да споделим тази добра новина, докато все още имаме възможност. Нека не продължаваме да се крием зад затворени врати или да споделяме разводнено евангелие, което не успява да доведе хората до подножието на кръста. Това красиво евангелие на вестта на Трите ангела има силата да преобрази целия ни живот. Нека го споделим! Исус идва скоро!
Дан Сернс е президент на конференцията в Централна Калифорния.
Предизвикателство за сърцето
Не е ли невероятно да видим какво е възможно, когато започнем да се молим за хората и след това да им служим, както Бог ни води? Никога не знаеш, може да си последният шанс на някого да чуе за Исус. Защо не помолите Бог точно сега да ви покаже хора, за които можете да се молите и на които можете да служите в собствения си квартал. Поискайте способността да споделяте истините на вестта на Трите ангела с резултати от Светия Дух. Ако се молите с тези молитви искрено, ще се случат невероятни божествени проявления!
Като се молихте за 7-те имена в списъка си, ние искаме да ви насърчим да продължите да се молите и да продължавате да достигате до тях. Служете им. Търсете начини да им помагате и да ги обичате като Исус. Бог е в състояние и желае да се прояви в живота на тези хора и докато продължавате да се молите, това променя нещата в невидимия свят. Някой ден, ако не сега, ще видите отговорите на молитвите си.
Молитвени нужди
● Молете се Светият Дух да ръководи в последните дни на сесията на Генералната конференция.
● Молете се за тези, които идват на позиции в ново ръководство, Светият Дух да ги подготви за задачата, която им предстои.
● Молете се за възможности да свържете вашето семейство, приятели, съседи и колеги с Евангелието на Исус.
● Продължете да се молите за своите 7 имена, търсейки начини да им служите.
● Молете се Бог да ви даде поне един човек, който можете да доведете при Христос през следващата година.