“Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди – до десницата ти, но при тебе няма да се приближи.” Псалм 91:5-7
„Вярата укрепва, влизайки в конфликт със съмненията и противопоставящите се влияния. Опитът, натрупан в тези изпитания, е от по-ценен и от найскъпоценните камъни.“ Свидетелства, том 3, стр. 555 – ориг.
1. Молете се Бог да изпълни обещанията от Псалм 91 и да предпази Своите чада, опазвайки ги от язвата на коронавируса, която завладя нашия свят.
2. Молете се тази световна криза да бъде повратна точка в историята на църквата и очите на хората да се отворят за близостта на скорошното завръщане на Исус.
3. Молете се за живеещите в тесни квартали в големите градове, за да намерят творчески начини да останат здрави и свързани с другите. Молете се специално за децата, които са принудени да стоят затворени.
4. Молете се за мъдрост за многото решения, пред които е изправено световното ръководство на църквата ни в момента. Молете се за божествена мъдрост за тези предизвикателни  времена.
5. Молете се за мъдрост за нашето правителство и световните лидери през тези трудни времена. Молете се висшите лидери и правителствените служители истински да потърсят Бога.