6 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

“40 дни на молитва и брат ми Алън“

от Джери Пейдж

По-старият ми брат Алън, като младеж беше много буен, през по-голяма част от живота си отделен от Господа и от църквата. Себичният му начин на живот стана причина първият му брак да приключи с развод. Кариерата в здравеопазването му носеше много пари, но тогава изгуби повечето от тях. От време на време се опитваше да се включи в църквата, но стилът му на живот и навиците винаги го теглеха обратно към живот без Господа. Семейството ни, заедно с нашите родители се молехме от години Алън да предаде изцяло живота си на Исус.
През есента на 2010 година синът ми Зак и съпругата му Леа решиха Алън да бъде един от 7-те души, за които да се молят по време на 40 дни на молитва в Университета Андрюз. Около това време аз също чувствах силен подтик да се моля за неговото спасение.
Започнаха да стават удивителни неща когато Бог допусна някои обстоятелства в живота на Алън. Тежки травми започнаха да го атакуват. Втората му съпруга го напусна и диабетът му се разви зле, причинявайки ампутация на крака. Всичко изглеждаше да отива от лошо към по-лошо. Но един ден когато лежеше на болничното легло, Алън най-накрая протегна ръце към Исус и каза, „Предавам изцяло живота си на Теб“. Ние всички отдадохме слава на Господа.
Неговата скъпа дъщеря, Кристи, помогна на Алън да изгради връзката си с Бога и с църквата. Той се превърна в пламенно свидетелство за други и раздаваше литература за кратко време. Но както знаете, силите на Сатана не се отказват лесно, когато видят един от техните пленници да намери Бога. Алън започна да се плъзга по старите си навици и беше насам-натам, докато накрая почувства, че е твърде лош за да бъде спасен и отново се отказа от духовното си пътуване.
Един ден Алън ми каза че тъкмо е чувствал, че не може да направи необходимите промени и не може да живее завинаги с Господа. Прочетох му отново библейските стихове за силата на нашия Господ да ни спаси и настоявах да не се отказва. Казах му: „Семейството ти няма да бъде спокойно от това и ние ще продължим усилено да се молим за теб. Исус може да те спаси!“
Кристи го водеше редовно в група за основаване на нова църква в който участниците обичаха Алън и той се радваше на тяхното приятелство. Говореше му да отиде на един семинар за възстановяване от диабет. Алън усмихнато ни говореше че е изхвърлил от хладилника си всички нездравословни храни /junk food/, както те казваха, и там не беше останало нищо.
В петък вечерта евангелизаторът в местната църква започна евангелизационна кампания и групата взе участие. Кристи доведе Алън на първото събрание тази вечер. На заключителния апел евангелизаторът насърчи присъстващите да отбележат на картите си дали искат да бъдат в небето с Исус. Каза че Алън отбелязъл с големи букви своето посвещение „Отдаден и покрит отново с праведността на Исус!“
Тази нощ Алън бе намерен на пода в кухнята си мъртъв от масивен инсулт. На какъв Бог служим! Намери начин да спаси брат ми Алън в последната минута от живота му! Алън бе на 75 години когато почина. Семейството ми и други се бяха молили за него през целия му живот!
Молили ли сте се за някои в продължение на години и не сте ги видели да дойдат при Исус? Никога, никога не се отказвайте!
Когато провеждах погребалната служба и слушах изпълнените с радост хваления на две разведени съпруги, две обичани дъщери, много роднини на разширеното семейство, приятели и колеги, сърцето ми също бе изпълнено с радост и прослава към Исус за Неговата сила да спасява всеки желаещ по всяко време! Скъпите ми родители бяха починали много години преди Алън да се върне при Исус. Каква изненада ще бъде в онази утрин на възкресението, когато ще прегърнат Алън и ще бъдат завинаги с Исус!
Умолявам ви настойчиво да използвате тези 40 дни на молитва. Представете си само нашият безграничен Бог какво може да направи за вас когато издигате настойчивите си молитви към Него! Този, „Който, според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ /Еф. 3:20/.
Джери Пейдж е секретар на Пасторския Отдел на Генералната Конференция на ЦАСД
Предизвикателство за сърцето
Има ли някой в твоя живот който е напъхан в дълбока тъмнина? Или може би някой, който знаеш, че е далеч от Бога, или който изглежда никога няма да бъде достигнат от Исус? Има надежда за този човек дори когато всичко изглежда безнадеждно. И никога не трябва да се отказваме да се молим, да се застъпваме и работим за спасението на тези скъпи души.
Кой ви идва на ум когато размишлявате върху днешния пример? Кои имена може да поднасяте във вашето ежедневно и продължително ходатайство?
Предложения за молитва
● Молете се Бог да ви учи как да „застанете в пролома“ за онези които са в нужда през тези 40 дни на молитва.
● Молете се за вашия списък със 7 конкретни лица и за някои конкретни нужди, които знаете.
● Молете се за тези, които неотдавна са изгубили домовете или любимите си при пожар, наводнение, болест или други природни бедствия.
● Молете се за мисионерите, които знаете, че са далеч от дом или семейство, да бъдат изпълнени с радост в тяхното служене.