„Благ е Господ и праведен. Да! милостив е нашият Бог.” (Пс. 116:5)
„Душите, които идваха при Исус имаха в Неговото присъствие чувството, че и за тях има надежда за изход от бездната на греха. Фарисеите само ги презираха и осъждаха, а Христос ги приветстваше като Божии чада – деца, които наистина блуждаят далеч от бащината си къща, но които въпреки това не са загубили мястото си в сърцето на Отец. Тяхната нищета и техният грях увеличаваха още повече Неговото състрадание към тях. Колкото повече се бяха отдалечили от Него, толкова повече Той желаеше да ги възвърне и бе готов да даде за тях още по-голяма жертва.” Притчи Христови, стр. 133, 134.
Въпроси за сърцето: Божията благодат към нас е пряк резултат на Неговото велико състрадание към всички, които страдат под греха и неговите последици. Осъзнавайки Неговото състрадание към теб, както е разкрито в Исус, какво ти пречи днес да дойдеш при Него както си и да Му предадеш най-тъмните ъгли на живота си? Исус разбира твоите товари, борби и изкушения. Той иска повече отколкото да ти помогне, излекува, прости, издигне и укрепи. Ще Му позволиш ли Неговата любов, благодат и състрадание да смекчат всяка съпротива или безразличие, които чувстваш към Него днес?
Повод за прослава: Много адвентисти и други християни осъзнават, че сме станали много спокойни и движим църквите си твърде по човешки. Нуждаем се от зов за пробуждане, за да заживеем живот на вяра, молитва и чудеса, както е правела ранна църква в Деяния на апостолите. По онова време вярващите са нямали финанси, степени, сгради или институции, и все пак поради изпитания и дори преследване и чрез присъствието на Светия Дух са променили света и са разнесли благовестието по целия свят само в резултат на няколко години.
Призив за молитва:
– Молете се за църквите в Ямайка. Молете се за членовете, които срещат финансови трудности, както и за екипа на Мемориалната болница Андрюз и пациентите по време на тази криза.
– Молете се за църковните членове и членовете на семействата, които се борят с пристрастявания към порнография, алкохол, захар, филми, музика и други субстанции и поведения.  –  –   – Молете се да спечелят победа в Христос.
– Молете се за църквата Южен Уиндхок в Намибия, която от десет години се опитва да получи разрешение за закупуване на земя за строеж на сграда, където да се събира.
– Молете се за Адвентната пекарня в Грена, Швеция за да могат многото хора в техния град да бъдат достигнати с вестта на евангелието.

People photo created by jcomp – www.freepik.com