Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“А ние имаме ум Христов” /1 Кор. 2:16/
Нашата връзка с небето
Преди да определим духовните и плътски християни, трябва да помним че не говорим за „грешници” и „негрешници”. Всички хора, както духовните така и плътските са грешници и се нуждаят от Спасител. Нашата праведност идва единствено от Него. Вместо това, критерият за принадлежност към едната или другата група е нашата лична връзка със Светия Дух. Бог е установил че не можем да прекъснем връзката със Светия Дух, без да навредим на връзката ни с небето /Мат. 12:32/. Елън Уайт обяснява, „този, който отхвърля делото на Светия Дух, отива толкова далеч, че покаянието и вярата не могат да достигнат до него. Бог действа в сърцето чрез Духа” /Копнежът на вековете, стр. 188/.
Струва си да повторим: единственото лице, което може да прецени дали съм духовен или плътски, съм самият аз. Бог може да работи в други сърца и няма нужда от мен да поставям етикет на църковни членове. Добрата новина е, че ако съм разочарован от това, което ми разкрива в сърцето, Той може да ме промени започвайки от днес!
Духовният член на църквата
Духовният член на църквата е наистина обърнат християнин. Въпреки че е роден като грешник, той е наречен „духовен” защото има жива и растяща връзка със Светия Дух. Апостол Павел пише, „Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Защото „Кой е познал ума на Господа, за да може да Го научи?” А ние имаме ум [Дух] Христов” /1 Кор. 2:15, 16/.
Исус е центърът на духовния живот на човека и царува в неговото сърце и определя неговите приоритети. Духовният човек се е посветил изцяло на Исус и иска постоянно Светия Дух /Лука 11:13/. В контекста на Лаодикия, духовният човек може да бъде наречен „горещ” /Откр. 3:15/. В притчата за десетте девици той е наречен „разумен” /Мат. 25:2-4/. Духовният човек живее „изобилен живот” /Йоан 10:10/ и е изпълнен с „цялата Божия пълнота” /Ефес. 3:19/. Радва се че е бил „спасен чрез вяра” /Ефес. 2:8/. Въпреки че духовният човек среща препятствия и изкушения, той гледа на Исус.
Плътският член на църквата
Плътският човек може да има лъжлива или формална /разделена/ връзка с Бога. Може да проявява спокойно безразличие към Светия Дух, или открито да се бунтува. Ето какво казва апостол Павел: „И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можете да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и до сега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки? Защото когато един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби?” /1 Кор. 3:1-4/.
Тук заключаваме, че определящият фактор трябва да бъде връзката ни със Светия Дух. Плътскиятпредставлява човек, който живее със силата на плътта си, с обикновена човешка сила, не чрез Светия Дух. И най-голямата трагедия е че не е избрал да получи вечен живот /Римл. 8:9/.
Павел се обръща към плътските хора със „скъпи братя”, което показва че се обръща към членове на църквата. Той не може да им говори като на „духовни хора” защото не са достатъчно изпълнени със Светия Дух. Не са израснали във вяра както биха могли да бъдат. Може да си църковен член от много години и все още да си плътски християнин. Може да познаваш Библията и все още да не си духовно зрял. Много плътски християни се чувстват неудовлетворени, разочаровани, или им липсва цел в духовния живот. Някои са апатични и казват: „Ние сме грешни. Не можем да направим нищо по въпроса”
Други плътски християни са ентусиазирани и активни, може би горди от важните им позиции в църквата. Тъжно, Исус казва, „В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много чудеса? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие” /Мат. 7:22, 23/. Къде е бил проблемът? Те не са имали лично отношение с Исус и нямат жива връзка със Светия Дух.
Ако сега установите че сте плътски християнин, окуражете се! Имате възможността да започнете нов живот точно сега. Много плътски християни са в това положение без да го осъзнават, и може би вече се молите за по-дълбока опитност на вярата. Исус желае „вашата радост да стане пълна” /Йоан 15:11/, и Той ви кани да си почивате в сигурната надежда на вечния живот.
Молене с Божието Слово
Все още плътски, но има надежда.
“И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можете да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?” /1 Кор. 3:1-3/.
Скъпи Господи, благодарим Ти, че в този текст си включил думичката „още”, за да ни напомня че не трябва да оставаме в това състояние. Искаме да се променим днес. Благодарим Ти, че когато живеем в Светия Дух сме излекувани от завист, разпри и разделения.
Искаме ли с плътски мотиви?
„Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия” /Як. 4:2, 3.
Татко, живеем в духовна бедност защото не искаме, или искаме с егоистични, човешки мотиви. Молим Те, преобрази нашите молитви и ни ръководи чрез Светия Дух.
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава: Отдайте благодарност за конкретни специфични благословения и прославете Бога за Неговата доброта.
Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бога за Неговото прощение.
Водителство: Искайте от Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства и решения.
Нашата църква: Искайте Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна и световна църква.
Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с прослава или песен.
Предложения за песни: „Такъв, какъвто съм, със срам”; № 97; „На живота изворът е”, № 95; „Живот има в поглед към Христа”, № 92.