“И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!” Лука 11:13
„Слизането на Светия Дух върху църквата се очаква като предстоящо в бъдещето; но привилегията на църквата е да Го има сега. Търсете Го, молете се за Него, вярвайте в това. Трябва да Го имаме и Небето чака да Го даде. “ Ревю енд Хералд, 19 март 1895 г.
1. Молете се за тези, които наскоро са диагностицирани с COVID-19. Молете се за мъдрост какви лечебните методи да бъдат предприети.
2. Молете се членовете на Адвентната църква да бъдат първите, които ще дадат пример за практиките на здравословния начин на живот и естествените начини за засилване на имунната система, като консумацията на много плодове и зеленчуци, приемането на контрастни горещи и студени душове и отварянето на прозорците, за да дишат чист въздух.
3. Молете се за нас като църква да знаем как ефективно да използваме и споделяме своята здравна вест, „дясната ръка на Евангелието“, с онлайн здравно образование, видеоклипове и други творчески начини за мисионска дейност.
4. Молете се, вместо да използваме това удължено време у дома, за да се наслаждаваме на светски забавления, да използваме това време, за да изучаваме Божието Слово, да се молим и да четем книги и да гледаме видеоклипове, от които вярата ни ще израства.
5. Молете се за църквите по целия свят да разработят планове за поддържане на църковните членове свързани по време на изолация.