7 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

Молитвени нужди:
● Молете се за специално съботно благословение днес и Бог да ви говори лично.
● Молете се за тези 7 имена в списъка си.
● Молете се за близките си, които не познават Бога.
● Молете се за повече изпълнени с Духа и посветени работници в Божието лозе.
● Молете се за това Бог да ви покани да работите нещо по-конкретно в служба за Него.