“Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” (Римл. 5:8)
“С появата на греха, дойде и Спасителят. Щом като имаше грях, имаше и Спасител. Христос знаеше, че трябваше да пострада, и при все това стана заместник на човека. Щом Адам съгреши, Божият Син представи Себе Си като гарант за човешката раса.” („В небесни места“, стр. 13)
Въпроси за сърцето: Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог, Който въпреки, че бе отхвърлен и срещу Него бе съгрешено, направи първата стъпка към човечеството. Дойде с отношение на благодат, прощение и обещание, че Исус ще смаже змията Сатана (Бит. 3:15) и ще се пожертва за тяхното спасение. Христос все още има същото отношение към теб. Предал се е за теб и твоето спасение. Ще се хвърлиш ли днес в обичащите Му ръце и ще приемеш ли Неговите очистваща кръв и праведност?
Повод за прослава: Излекуването на д-р Хамел (Медицински доктор в Бериън Спрингс) след много застъпнически молитви от вярващите. Църквата в Китай е жива въпреки рестрикциите от КОВИД-19 и комунизма. Стотици хиляди се свързват онлайн в поклонение.
Призив за молитва:
– Молете се Бог да отвори очите ви за безграничната Му любов към вас. Молете Го да ви разкрива все повече от любящия Си характер всеки ден.
– Молете се за църковните лидери и членове в Индонезия, където има заразени от КОВИД-19 и са починали.
– Молете се за Папуа Нова Гвинея, тъй като страната не е подготвена да се справи с масивната атака на КОВИД-19.