„И Аарон каза всичките думи, които Господ беше говорил на Моисей, и извърши знаменията пред людете. И людете повярваха и когато чуха, че Господ посетил израилтяните, и че погледна на неволята им, наведоха главите си и се поклониха.” (Изход 4:30, 31)
“Ти желаеш да Му отдадеш себе си, но моралната ти сила е твърде слаба, понеже робуваш на съмнението и си управляван от навиците на греховния си живот. Твоите обещания и решения са като пясъчни въжета. Не можеш да контролираш нито мислите, нито подбудите, нито чувствата си. Съзнанието за нарушените обещания и престъпените клетви разколебава доверието в собствената ти искреност и те кара да смяташ, че Бог няма да те приеме, но не бива да се отчайваш. Това, което трябва да разбереш, е истинската мощ на волята. Тя е управляващата сила в живота на човека – силата, която взема решение или прави избор. Всичко зависи от правилното й действие. Бог е дал на хората силата да избират, тяхно право е да упражняват тази сила. Не можеш да промениш сърцето си, не можеш със свои сили да заобичаш Бога, но можеш да ИЗБЕРЕШ да Му служиш. Ти можеш да Му отдадеш волята си, тогава Той ще действа в теб – и да желаеш, и да върши необходимото според Неговата добра воля. Така цялото ти естество ще бъде доведено под контрола на Христовия Дух, чувствата и привързаността ти ще бъдат съсредоточени върху Него, мислите ти ще бъдат в хармония с Него.” – Пътят към Христос, стр. 47, 48
Въпроси за сърцето: Когато се срещна с реалността на Божието любещо обещание за спасение от робството, народът на Израел се предава, посвещава и прекланя. Когато съзерцаваш Божията невероятна любов към теб, ще избереш ли днес да Му отговориш по същия начин? Ще Му отдадеш ли волята, живота, сърцето си? Бог е добър. Копнее да помогне и изцели. Някога процесът може да е болезнен, но си заслужава. Защо не позволиш днес да предадеш света и да посветиш живота и волята си на Бога и да Му се поклониш?
Повод за прослава: Рестрикциите поради КОВИД-19 са довели до нарастване на интереса към Евангелието в Средния Изток. Много лица, които остават анонимни са се свързали онлайн с църквата. Мощни молитвени движения се наблюдават в Интер американската дивизия.
Призив за молитва:
– Молете се за литературните евангелизатори по света, които са засегнати финансово от пандемията. Молете се за начини, по които литературата да се разпространи през това време и много да бъдат благословени, когато я четат.
– Молете се за онези верни членове, които в това време служат с хранителни банки. Молете се да бъдат защитени от вируса докато вършат тази служба от любов към обществото.
– Молете се за миряните, библейските работници и евангелизаторите, които са зависими от работа във ферми и други самоиздържащи източници за себе си и техните семейства. Молете се за тези, които живеят и служат в региони засегнати от тежка суша.