“Защото, при все че съм свободен от всичките човеци, аз заробих себе си на всички, за да придобия мнозината. …На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина.” – (1 Кор. 9:19, 22)
“Всеки истински ученик се ражда в царството Божие като мисионер.” Копнежът на вековете, 106
Въпроси за сърцето: Мисионската работа, евангелизмът, това не са полета за служба, запазени само за пастора или обученият евангелизатор. Всеки вярващ, в чието сърце Исус пребивава чрез Духа, е призован да свети като светлина в този свят чрез думи на истина или действия от любов. Защо не поискаш от Христос точно сега да ти покаже, кое и къде е твоето мисионско поле днес? Моли се да имаш искрено съчувствие за изгубените души и кураж да споделяш вярата си с любов към хората в твоята сфера на влияние.
Повод за прослава: Семейство Макоба: „100 дни на молитва са били добра опитност за нас като семейство. Въпреки че ситуацията около нас изглеждаше плашеща, като семейство вземаме този период да посветим отново живота си на Исус, като следваме сериозно програмата „100 дни на молитва”. Младежкият екип „Една година в мисия” в Гууахати, Индия, достигна стотици индуси със здравната вест точно преди КОВИД-19 да заключи всички в къщите.
Призив за молитва:
– Молете се за яснота каква е Божията мисия за вас и къде сте точно сега. Молете се Бог да ви помогне да бъдете верни в споделяне на Христос с хората около нас чрез вашите думи, действия и поведение.
– Молете се за адвентните болници тъй като имат много нужди по време на тази криза. Молете се за лекарите и сестрите и персонала да бъдат упълномощени чрез Светия Дух да бъдат свидетели за техните пациенти.
– Молете се за църковните „Центрове за надежда и живот” по света да бъдат фарове на светлина по време на тези тъмни дни.
– Молете се за големите градове във вашата територия и Бог да ни даде пробив при достигане на хората в тези места.
– Молете се за мисионери от предния фронт, особено в прозореца 10/40, които се стараят да донесат Исус в общности, които са били управлявани от Сатана от хиляди години.

Photo created by freepik – www.freepik.com