Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме последва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси” /Лука 9:23, 24/
Две тайни за продължаващо съживление
Исус предлага решение за плътските християни, които искат да станат духовни християни. Той казва, „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас” /Йоан 15:4/. „Пребъдвайте в Мен”. Но как?
Елън Уайт казва че пребъдването в Христос означава –
  1. “постоянно да се приема Неговият Дух” и
  2. “живот на безрезервно посвещение и служене за Бога” /Копнежът на вековете, стр. 416/.
Тези две части на божественото решение водят не само до съживление, но и до щастлив християнски живот. Защо? Исус каза, „Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна” /Йоан 15:11/. Като направим тези две стъпки, ние преживяваме „Христос във вас”, или Неговото присъствие във всекидневния ни живот, и това означава че споделяме надеждата на Неговата слава /Колосяни 1:27/.
Решаващият пункт: Ежедневно искаме и получаваме чрез вяра изливането на Светия Дух, и ежедневно предаваме всичко, което имаме и сме на Бога. Той осигурява радостта!
В Ден 1 говорихме за това колко е важно да искаме Светия Дух, и в Ден 3 изследвахме нуждата си от цялостно предаване. Днес ще погледнем към тези две стъпки с особен фокус върху нуждата ни да искаме и да се предаваме ежедневно.
Защо трябва ежедневно да искаме Светия Дух?
Преди години четох една история за гангстер, който се е обърнал към Христос. С цяло сърце изповядал своето лъжесвидетелство, кражби, и други криминални действия, и като резултат преживял невероятната божествена намеса. Бог напълно преобърнал живота му.
Това ме впечатли. Казах си, справям се добре с почти всичко, но не съм преживял подобна опитност. Тогава се помолих „Господи, аз също искам да изповядам всичките си познати грехове и тези, които предстои да ми покажеш. Освен това, ще ставам час по-рано сутрин, за да се моля и да чета Библията. Искам да видя дали ще се намесиш и в моя живот.”
Слава на Бога, Той се намеси в живота ми! Не защото спечелих някаква заслуга като ставах рано, но защото ежедневно се поставях там, където Светият Дух може да ме достигне. Ако свежото кръщение със Светия Дух бе необходимо вседневно за Исус на тази земя, колко повече ние се нуждаем от тази сила? Павел пише за вътрешния човек че „всеки ден се подновява”, и се моли Божият народ „да се утвърждава здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек” /2 Кор. 4:16 и Ефес. 3:16/. И Елън Уайт предлага тази надежда: „Бог има повече желание да изпрати Светия Дух на тези, които Му служат, отколкото родителите да дадат добър подарък на децата си. Всеки библейски работник трябва да представи своята молба на Бога за всекидневно кръщение с Духа” /Деяния на апостолите, стр. 23/. Нашият „вътрешен човек” се нуждае от ежедневна грижа.
Защо трябва ежедневно да се предаваме на Исус?
Когато се опитваше да помогне на учениците Си да разберат цената на жертвата на ученичеството, Исус им каза: „Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва” /Лука 9:23/. Да се отречем от себе си означава да позволим на Исус всеки ден да контролира живота ни. Апостол Павел го обяснява по следния начин: „Аз всеки ден умирам” /1 Кор. 15:31/.
Като човешки същества ние се съпротивляваме да се предадем, забравяйки че „когато съм слаб, тогава съм силен” /2 Кор. 12:10/. Получаваме физически живот при раждане, но се храним всеки ден за да поддържаме здравето. Получаваме духовен животкогато се родимотново,но продължаваме да сенуждаемвсекидневно от духовна храна, или ще умрем. Точно както не можем да приемем нашата храна за дълъг период напред във времето, така не можем да се предаваме на Христос за утре. Елън Уайт пише, „Колкото и пълно да е било нашето посвещение при обръщането, ще бъде напразно освен ако не се подновява ежедневно” /Нашият Баща се грижи, стр. 144 англ./.
Как да започнем
Най-добрия и единствен начин ежедневно да приемаме Светия Дух и да се предаваме на Исус е като имаме ежедневно лично богослужение. Ако не избираме Бог всеки ден, нашите обещания и добри намерения са като „пясъчни въжета” /Пътят към Христос, стр. 47/. Ще се посветиш ли днес да прекараш най-добрата част от деня с Него? „Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави” /Мат. 6:33/.
Молене с Божието Слово
Да оставаме в най-добрата връзка, която имаме
“Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен….Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне” /Йоан 15:4, 7/.
Господи, благодарим Ти за растящото ни доверие, когато всекидневно Ти се предаваме. Води ни да опознаваме по-добре Светия Дух. Нека Твоите желания бъдат наши желания.
Да живеем всеки ден в най-добрата връзка
“Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва” /Лука 9:23/.
Скъпи Господи, научи ни да Те поставяме на първо място във всичко! Покажи ни как да започваме всеки ден с Теб!
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава : Отдайте благодарност за конкретни специфични прояви на Неговата любов и прославете Бог за Неговата доброта.
Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за Неговото прощение.
Водителство: Искайте от Бог мъдрост за днешните предизвикателства и решения.
Нашата църква: Искайте Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна и световна църква
Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и да отговорите с прослава или песен.
Предложения за песни: „За Тебе всеки час”, № 185; ”Боже, да ме не оставиш”, № 190; „Сърцето си на Тебе аз ще дам”, №104.