“Но аз към Бога ще извикам; и ГОСПОД ще ме избави. Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена; и Той ще чуе гласа ми. Ще избави душата ми и ще я успокои от битката, развихрила се против мене; защото мнозина са с мене.” Псалм 55:16-18

„Когато църквата се събуди за смисъла на нейното свято призвание, към небето ще се издигат много повече пламенни и ефективни молитви Светият Дух да посочи работата и задължението на Божия народ относно спасението на души. Имаме твърдото обещание, че Бог ще се приближи до всяка търсеща душа. ” Избрани вести, книга 1, стр. 116 – ориг.

1. Молете се нашите баби и дядовци, родители и възрастни хора да имат сили и здраве в разгара на тази световна криза.
2. Молете се за нашите здравни специалисти, лекари, медицински сестри и други, които продължават да работят денонощно, за да се грижат за увеличаващите се случаи на коронавирус. Молете се за тяхното лично здраве и безопасност.
3. Молете се, че Тройната ангелска вест да върви напред още по-мощно в онези части на света, където са отменени големи събития и мисионски програми, когато всички очи се насочват към небето.
4. Молете се за инициативите „Мисия в градовете“ на много места в световната църква. Молете се семената, които са засети сега, да дадат плодове за Божието царство.
5. Молете се за мъдрост, търпение и благодат при справянето с всички многобройни промени, които се случват в ежедневния живот, така че хората да могат да ги понесат, но най-вече да бъдат верни свидетели за всемогъщото Божие водителство в живота им.