“Блажени кротките, защото те ще наследят земята” – Мат. 5:5

“Човешкото естество винаги се бори за изява, склонно е да се бори, но този, който се учи от Христос е изгонил от себе си егоизма, гордостта, стремежа към надмощие и в душата е настъпил мир. Собственото „аз” се е предало на Светия Дух. В такъв случай ние не се стремим към най-предното място, нямаме амбицията да привлечем вниманието на другите, като си пробиваме път с лакти. Чувстваме, че най-предното място е в нозете на нашия Спасител. Гледаме към Исус, очаквайки Неговата ръка да ни води, вслушвайки се в Неговия глас за напътствие.” – Мисли от планината на благословението, стр. 18

Въпроси за сърцето: Няма по-щастливо място в живота от познанието, че си в хармония с Бога във всичко, каквото правиш. Тази хармония е налице когато Исус е търсен и издигането на его-то е отхвърлено, осъзнавайки, че грешното „сърце е измамливо повече от всичко и е страшно болно” (Еремия 17:9). Смирението, кротостта са ключът да се позволи на Светия Дух да развие в теб истински прекрасен, Христоподобен характер. Ще помолиш ли Исус да премахне горделивите ти желания, егоистичните ти амбиции и любовта ти към превъзходство? Ще Го помолиш ли да ги замести като ти даде възможност да упражняваш нежност, кротост и смирение, започвайки от днес?

Повод за прослава: Клаудия П.: „Прославям Бог за нежните Му милости, които не само се подновяват всяка сутрин, но и всеки момент! Той е бил толкова добър към семейството ми и към мен, повече, отколкото думите могат да изразят. Прославям Те, Господи!” Роза К.: „Слава на Бога за 100-те дни на молитва! Всеки ден съм подтиквана да правя нещо ново или виждам нови промени в другите вярващи. След това осъзнавам, че това, което виждам е било отговор на молбите за молитва включени в 100-те дни на молитва. Удивително е да се види как Светият Дух работи!”

Призив за молитва:

  • Молете се Исус да ви направи смирени и кротки.
  • Молете се за членовете в Уганда, които са засегнати от неотдавнашните наводнения. Водите от наводненията са разрушили много домове. Много хора са останали без дом
    по време на изолацията.
  • Молете се за учителите адвентисти по света, които са изправени пред финансови трудности тъй като не могат да работят.
  • Молете се за младите хора да осъзнаят важността да служат на Бог, а не на света.