“Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога” – Мат. 5:8

“Светият Дух взема истината за Бога и за Този, когото Той е изпратил, и я разкрива пред ума и сърцето. Чистите по сърце виждат Бога в нова светлина като техен Спасител. Откривайки чистотата и красотата в Исусовия характер, те започват да копнеят да приличат на Него. Виждат Го като Баща, бленуващ да прегърне каещия се син, и сърцата им се изпълват с неизразима радост и ликуване” – Мисли от планината на благословението, стр. 26

Въпроси за сърцето: Когато ходим вярно с Бога, Той постоянно отваря все повече и повече очите ни за да разбираме Неговия любвеобилен характер, Неговата воля и Неговата красота. В осъзнаване на Неговата съвършена святост и чистота нашата нечистота изпъква по-силно и сме поканени да приемем очистването, което само Той може да ни даде. От тази страна на небето виждаме с очите на вярата, но скоро един ден ще Го видим лице в лице! Това ще бъде славен ден! Дотогава защо не Го помолиш да очисти сърцето ти от всяка нечистота и мръсотия? Защо не търсиш активно по-ясна визия и разбиране на нашия Бог и Неговата воля?

Повод за прослава: Шана С.: „По време на 100-те дни на молитва започнах да се моля за приятелка на 20 години, която неочаквано започна да страни от мен през 2017 година. Затваряше ми телефона и т.н. Опитвах се да се свържа с нея много пъти. Нямаше отговор. Молитвеният ни водител ни насърчи да викаме към Бога. Направих го. Обадих й се отново. Без отговор. Следващият ден тя ми се обади. Не ми затвори телефона и ми каза, че не съм направила нещо погрешно. Свързахме се и се примирихме. Бог отговори на молитвите ни!” Джон К.: „Тук, в Уганда изолацията остави много гладуващи. По време на 100-те дни на молитва Бог ми даде мъдрост да помагам на гладуващи деца. Изпратих вест до 100 семейства от църквата и ги помолих да споделят храната с гладуващи хора близо до тях. Това простичко предложение се разпространи по цялата местност благодарение на журналист, който го сподели онлайн. С новите контакти започнахме евангелизационни събрания използвайки платформата Уотсап!”

Призив за молитва:

  • Молете се за чисто сърце, свободно от грях, чисто от всяка нечистота.
  • Молете се за погребалните директори, собственици на погребални бюра, кремиращи лица и екипите за погребална служба тъй като са в директен контакт с много, които са
    починали от Ковид-19.
  • Молете се за църквата във Фиджи докато обмислят структурни промени и предаване на по-големи пълномощия на миряните при поемане на различни отговорности.
  • Молете се за служенето на Адвентната църква „Харвест” в Алабама, САЩ. Тя се намира в регион с много ниски доходи и висока престъпност и се вижда много слаб плод в
    усилията за спасение на души. Молете се Бог да извърши пробив.