Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“Искайте, и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори” /Мат. 7:7/
Невъзможните победи стават възможни
„Исус ни е изкупил „за да приемем обещания Дух чрез вяра” /Гал. 3:14/. Но как да изградим вяра в това което Той е обещал? Как трябва да се молим за да сме сигурни, че сме изпълнени със Светия Дух? Как едно съживено сърце води до наистина зрял християнски живот?
От много години знаех за една молитвена практика наречена „молитви с обещания”, но от дълго време не бях я практикувал. Когато открих благословенията от молитви с Божиите обещания, исках да ги споделя с други. Преди няколко години написах книгата Стъпки към лично пробуждане, в която бе включена глава за това как молитвата с Писанието е ключът за практичната християнска опитност. Някои читатели ми изпратиха тези свидетелства:
“Никога не съм мислил, че мога да намеря такова ново познание за молитвата – молитва, основана на Божиите обещания, както сте го обяснили. Междувременно, Бог ми даде победи в моя живот, които никога не съм мислил, че са възможни”.
“Откакто се научих да се моля с обещания, животът ми се преобрази…. Съпругата ми забеляза цялостна промяна в мен. Аз също съм изненадан от себе си.”
Опитай за себе си
Какво означава да се молим с обещания? Избираме библейско обещание или заповед и в молитва отправяме тези думи обратно към Бога. Настояваме да направи това, което е обещал. Разрешаваме Му да води молитвите ни и да ни говори чрез Неговото Слово. И ако чувстваме съмнение – както всеки понякога може да почувства – посочваме на обещанията и ги изискваме като лично гарантирани от Бога. Когато изпълваме сърцата и молитвите си с Писанието, вярата ни се усилва и идваме до познание на Божия ум както никога преди. Елън Уайт пише: “Да заличим Божиите обещания от Словото е все едно да заличим Слънцето от небето…. Бог е вложил обещанията в Словото Си, за да имаме вяра в Него. В тези обещания Той отдръпва завесата на вечността”/Моят живот днес, стр. 338 англ./.
Библията предлага ясно водителство за молитвите ни. Първо, казано ни е да отправяме молитвите си в името на Исус. „Ако поискате нещо в Мое име ще го направя” /Йоан 14:14/. При това Бог дава обещание, че отговаря на молитвите според Неговата воля: „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша” /1 Йоан 5:14, 15/. Бог разкрива волята Си в Своите заповеди и обещания дадени в Библията, и ние можем да разчитаме на Него, че ще извърши това, което е обещал. Стих 15 продължава: „И ако знаем че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него”
Какво означава това? Когато се молим за нещо, което знаем че е по Неговата воля, Той вече е отговорил в същия момент. Може все още да не забележим видими резултати. И по правило не забелязваме нещо емоционално. Но на молитвите ни е отговорено чрез вяра, не чрез нашите чувства. Чувствата ще дойдат по-късно, но за сега се доверяваме на обещанието.
Например, научил съм нещо, когато съм се молил с хора зависими от алкохол и цигари. В момента, когато се молят за освобождение, може да не забележат нищо. Трябва да приемат освобождението чрез вяра. Но вероятно няколко часа по-късно забелязват, че нямат старата страст за пиене или пушене. В този момент, те са получили практическата свобода, която са изисквали в молитва.
Елън Уайт също настоява да се молим с обещания. „[Бог] много се радва, когато те настоятелно искат от Него средства, за да прославят името Му. И могат да очакват от Него велики неща, ако имат вяра в обещанията” /Копнежът на вековете, стр. 414/. “Нека искат изливането на Светия Дух. Господ е готов да изпълни обещанието Си за всекиго. С Библияв ръка казвайте:Аз следвамТвоитенапътствия;а ето Твоето обещание:„Искайте, и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори” /Мат. 7:7/ /Притчи Христови, стр. 104/.
Исус обещава, „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне” /Марк 11:24/. Молите ли се всеки ден с Неговите обещания? Когато се молим в Неговото име и според волята Му, цялото небе се раздвижва!
Молене с Божието Слово
Бог чака да ни даде Светия Дух
“И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него!” /Лука 11:13/.
„А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Светият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил” /Йоан 7:39/.
“И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Светият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват” /Деян. 5:32/.
Татко, четем че ще дадеш Светият Дух на тези, които искат от Теб, на тези, които вярват в Теб, и на тези, които Ти се покоряват. Това е нашето желание. Молим Те, осъществи го в живота ни, защото сами не можем да го направим. Благодарим Ти, че изливаш Твоята любов в сърцата ни”.
Той ни кани да бъдем изпълнени с Духа
“Но се изпълвайте с Духа” или „позволявайте постоянно и непрекъснато да се изпълвате с Духа” /Ефес. 5:18, парафраза/.
Скъпи Татко, научи ни постоянно и непрекъснато да искаме изливането на Светия Дух. Не искаме Светият Дух да ни липсва както при неразумните девици. Изпълвай ни с мъдростта, която се намира в Твоето Слово.
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава: Отдайте благодарност за конкретни специфични благословения и прославете Бог за Неговата доброта.
Изповед: Отделете време за лична изповед и благодарете на Бог за Неговото прощение.
Водителство: Искайте Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства и решения.
Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна и световна църква.
Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с прослава или песен.
Предложения за песни: „О, чудно е Божието Слово!” № 26; „Вий от близо и далеч”, № 21; „С дъжд земята напояваш”, № 179.