“И Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.” Псалм 50:15

“Яков победи, защото бе настойчив и решителен. Неговият духовен опит свидетелства за силата на настойчивата молитва. Сега ние трябва да научим този урок на побеждаващата молитва, на неотклонната вяра. Най-големите победи за Христовата църква или за отделния християнин не са спечелените с талант или образование, с богатство или с благосклонността на хора. Най-великите победи се спечелват в тайната стаичка за среща с Бога, където сериозната, агонизиращата вяра се хваща за могъщата ръка на Силата.” Патриарси и пророци, стр. 203

1. Молете се да продължим да гледаме към Бога с вяра, доверявайки Му се в несигурностите на нашето бъдеще, знаейки, че Той владее положението. Молете се да се доверим на Божието Слово, дори когато обстоятелствата около нас изглеждат тъмни и обезкуражаващи.
2. Молете се за мъдрост за църковните ръководители, когато разрешават логистичните предизвикателства за пренасрочената сесия на Генералната конференция, която сега ще се проведе от 20 до 25 май 2021 г. в Индианаполис.
3. Молете сесията на Генералната конференция през 2021 г. да бъде изпълнена с духовни, насочени към мисията планове и Светият Дух да поеме пълния контрол над нея.
4. Молете се за темата на сесията на Генералната конференция през 2021 г.: „Исус идва! Включете се! ” Молете се членовете по целия свят дори да приемат лично тази покана за „Всички членове – включени.”
5. Молете се за велико изливане на Светия Дух над членовете на Божията църква по целия свят, където и да са, така че делото да бъде завършено и ние да си отидем у дома.