10 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

„Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ – Матей 5:14-16

Човечеството само по себе си няма светлина. Без Христос ние сме като неразпалена свещ… Но когато се обърнем към Слънцето на правдата, когато се докоснем до Христос, цялата душа грее от блясъка на божественото присъствие. Последователите на Христос трябва да бъдат нещо повече от светлина сред хората. Те са светлината на света… Славните ангели чакат да предадат чрез вас небесната светлина и сила на душите, които могат да загинат. – Мисли от планината на благословенията, стр. 40

Сърдечно предизвикателство
Прочетохте ли цитата, споделен по-горе? Може би трябва го прочетете отново. Осъзнавате ли, че ангелите чакат да работят чрез вас, за да достигнат до изгубените хора? Не е ли това невероятно?
Вие сте поканени не само да бъдете изпълнени със Светия Дух за вашето лично освещение, но и да участвате активно в споделянето на истината, любовта и праведността на Исус на свят, чието време изтича.
Помислете за семейството си, приятелите си, съседите си, колегите си. Помолете Бог да ви покаже кой се нуждае от светлината на Исус в живота си? За кого трябва да се молите и с кого да се свържете конкретно тази седмица?

Молитвени нужди
● Молете се усърдно за 7-те имена във вашия списък.
● Молете се Бог да ви помогне да видите нуждите на хората, за които се молите, и за мъдрост как да им помогнете.
● Молете се за адвентните медицински институции във вашия район и по целия свят, за да бъдат светлина за Неговата слава за достигане до онези, които се нуждаят от изцеление и насърчение.
● Молете се за вярващите, които се борят в Судан, тъй като икономическите сътресения и непостоянните дъждове повишават цените и намаляват реколтата.
● Молете се Бог да скъса веригите, които държат толкова много хора в духовно робство.

Присъединете се към 24/7 United in Prayer

Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва [няма група на български]: https://247unitedprayer.org