11 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

„Но ако някой не се грижи за близките си и особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ.“ – 1 Тимотей 5:8

“…трябва да сте сериозен, твърд и решен да изпълните дълга си в семейството си и да ги вземете със себе си, ако е възможно. Не трябва да пестите усилия, за да ги накарате да ви придружат в пътуването ви към небето.” – Адвентен дом, стр. 352

Предизвикателство за сърцето
Всички ние имаме близки или членове на семейството, които все още не са се влюбили в Исус и не са решили да живеят с вяра в Него. Или може би някога са следвали Исус и след това са се отказали. Може би някои са атеисти или имат други причини за решението си. Или може би никога не са имали шанс да чуят, разберат и видят Евангелието в думи и действия. Вие носите отговорност да правите всичко, което е по силите ви, за да достигнете нежно, любезно и с много мъдрост и любов до тези членове на семейството, като им покажете, че ви е грижа и в точния момент да ги насочите към истината и любовта на Исус. Ще извършите ли с молитва тази важна работа на ходатайство и служене за вашите невярващи/нехристияни/отстъпили членове на семейството? Ще се ангажирате ли да бъдете по-целенасочени в контактите си с тях?

Молитвени нужди
● Молете се за семейството си. Има ли членове, с които имате проблеми? Молете се специално за тях и за себе си, докато търсите начини да им служите, насочвайки ги към Исус чрез вашите думи и действия.
● Молете се за отстъпилите членове на вашите църкви и конгрегации.
● Молете се Бог да даде на вашите деца (или на вашите духовни деца) сила да се противопоставят на атаките и измамите на Сатана. Изисквайте обещанието от Исая 49:25 докато се молите.
● Молете се за безопасността и опазването на вярата на вашите деца. Молете се те да се запалят, за да участват в лична мисия.
● Молете се Божият Дух да се излее по мощен начин върху членовете на семейството на всеки ръководител и член на служителите на Генералната конференция.

Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва [няма група на български език]: https://247unitedprayer.org