“Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.” – 1 Тим. 5:8

“…трябва да бъдеш ревностен, твърд и да изпълняваш своя дълг в семейството. Вземай го със себе си, ако това е възможно. Не трябва да пестиш никакво усилие, за да убедиш своите близки да те придружават в твоя път към небето.”- Дом и семейство, стр. 325

Въпроси за сърцето: Имаме членове в непосредствени и разширени семейства, които още не са открили Христовата любов и не са решили да живеят вярно за Него или са далеч от Бога. Може би някои от тях са атеисти, или имат други причини за тяхното решение. Или може би никога не са имали шанс напълно да чуят, разберат и видят евангелието в думи и действия. Ваша е отговорността да направите всичко което, е във възможностите ви, внимателно, нежно и с много мъдрост и любов да достигнете до тези членове на семейството, като им показвате, че сте загрижени и на точното време да им посочите истината и любовта на Исус. Ще осъществите ли с молитва това важно дело на застъпничество и служене за вашите невярващи (не адвентисти), отстъпили членове на семейството ви? Ще се съгласите ли да положите повече усилия да ги достигнете?

Повод за прослава: Семейни служби към ГК: През време на Световния ден на молитва за брака и семейството във връзка с Ковид-19 безброй групи по света се молеха през цялата нощ Бог да излекува техните бракове и семейни взаимоотношения. Имаше много чудеса на изцелени бракове и възстановен мир в много домове, където е имало борби, напрежение, безпокойство и депресия. Нанси М.: Бог излекува семейството на дъщеря ми от Ковид-19 по време на 100 дни на молитва и също засили спойката в моите семейни взаимоотношения. Нелда М.: В Събота, 13 юни имахме първото богослужение след вдигане на ограниченията. По време на пеене на песента „Не забравяй съботата” много от нас плачеха с радостни сълзи. Имахме и неочакван посетител от съседната ни улица, който дойде и се включи. Каза, че разбира напълно Божието слово чрез слушане радиото на надеждата. Желае да приеме Исус Христос като личен Спасител. Слава на Бога! Хоупуел М.: По време на 100 дни на молитва повече от 20 000 души в Зимбабве са били достигнати чрез онлайн евангелизация и чрез мобилни телефони и много от тях очакват да бъдат кръстени. Църковен лидер: По време на изолацията църквата ни беше вярна и върна 143% от поставената ни цел за десятъка.

Призив за молитва:

  •  Молете се за членовете на вашето непосредствено и разширено семейство.
  • Молете се за тяхното спасение и за възможностите да споделяте с тях вашата вяра, Божието слово и Христовата любов.
  • Молете се за всички адвентни служения по медиите, които разпръскват неумолимо евангелието по света. Молете се за богата жетва.
  •  Молете се за бизнес водачите, които вземат трудни решения засягащи живота на служителите им по време на тази пандемия.
  •  Молете се за Метю, мъж, който се бори със зависимости, бездомие и други вериги които го държат да не отиде при Исус. Молете се да бъдат разкъсани. Молете се и за всички скъпи души, които са под сатанинско робство.

Baby photo created by freepic.diller – www.freepik.com