“Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.” – Йоан 15:13

“Всеки църковен член трябва да чувства като свой специален дълг да работи за живеещите в своя квартал. Проучете как бихте могли най-добре да помогнете на онези, които нямат интерес към религиозните въпроси. Когато посещавате приятели и съседи показвайте интерес както към духовното, така и към материалното им благополучие. Представяйте Христос като прощаващия греха Спасител. Канете съседите си у дома и четете заедно с тях от скъпата Библия и от книги, обясняващи нейните истини. Така, обединени в прости песни и пламенни молитви, ще докоснете сърцата им. Нека църковните членове се обучават във вършенето на това. То е точно толкова важно, колкото и спасението на невежите души в далечни земи. Ако някой чувства дълг към далечните души, нека има много повече, които чувстват дълг към скъпоценните души около себе си и да заработят също така усърдно за тяхното спасение.”- Свидетелства към църквата т.6, стр. 235

Въпроси за сърцето: Исус счита теб и мен за Негови приятели. Каква чудесна мисъл! Той бе готов да пожертва живота Си за нашето спасение и го направи, въпреки че приемането на дара Му от наша страна не бе гарантирано. Имаш ли приятели, които още не познават Исус? Или може би се страхуваш да споделяш Христос от страх да не изгубиш приятелството си?
Ако Исус бе готов да даде живота Си, да, всичко, което Той е, за спасението на приятелите Си, не трябва ли да направим всичко, за да насърчим нашите приятели по пътя на вярно ходене с Исус? Искайте с молитва от Бог как най-добре да се ангажирате в евангелизъм спрямо вашите приятели. Молете Го да ви даде възможности да споделяте вярата си, любовта на Исус и как те могат също да преживяват спасителната благодат на Бога!

Повод за прослава:

  • Анонимен: Пандемията с коронавирус отвори очите ни за близостта на завръщането на Исус. Благодарим на Бога за 100 дни на молитва. Като семейство сега се молим много повече. Един ден през месец май имахме ужасен инцидент, който можеше да има за резултат сериозни наранявания, но слава на Бога, разминахме се без драскотина! Този ден се молехме два пъти по време на пътуването. Бог е верен!
  • Рут А.: Молих се да ми се даде възможност да свидетелствам на един болен мой съсед и Бог ми отвори врата да изявя Христос. Съседът ми започна да вярва в Бога!
  • Офис на Южната-тихоокеанска дивизия: Две специални молитви за пациенти с Ковид-19 получиха положителен отговор. Двамата мъже бяха в изключително критично състояние и само чудо можеше да ги върне обратно. И двамата се възстановиха.
  • Алисия С.: Благодаря на Бога за 100 дни на молитва, защото чрез тях Бог ми откри неизповяданите грехове, че съм себелюбиво същество, фокусирано само върху собствените си проблеми. Като се моля всеки ден за другите, развивам в себе си едно по-загрижено и любещо сърце.
  • Ло Р.: Молела съм се ревностно да споделя Исус с някого. Молех се някой искрено да ме помоли за това. Днес посетих дамата, с която имам бизнес отношения и тя ме попита, имам ли да й дам някоя листовка. Казах й, че имам много. Дадох й Пътят към Христос, взех номера й и се надявам за повече. Това бе първият път за мен да се доверя така на Бога.

Призив за молитва:

  • Молете се за вашите невярващи приятели. Молете се за мъдрост да споделяте с тях благовестието на точното време.
  • Молете се за онези, които са с умствени здравословни проблеми и се чувстват изолирани, обезпокоени и безпомощни.
  • Молете се за църквата в Торонто, Канада, която осигурява удобно място за поклонение и изгражда приятелство. Молете се това служене да се разраства и да се повтаря на много места.
  • Молете се за местните църковни лидери, пастори, като и за конференции, съюзи, дивизии и администратори и работници в Генералната Конференция. Молете Бог да им дава мъдрост, за да служат най-добре в техните полета.