“Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.” – Мат. 5:16

“От светлината, която Бог ми е дал, зная, че Неговата кауза днес най-много се нуждае от живи представители на Библейската истина. Ръкоположените служители сами не могат да свършат работата. Бог призовава не само за служители, но и за лекари, медицински сестри, колпортьори, библейски работници и други посветени миряни с различни таланти, които знаят настоящата истина, да имат предвид нуждите на непредупредените градове. Трябва да има сто вярващи активно ангажирани в лична мисионерска дейност там, където сега има само един. Времето бързо отминава. Има много работа да се върши, преди сатанинската съпротива да затвори пътя. Всяко средство трябва да бъде пуснато в действие, така че сегашните възможности да бъдат мъдро използвани.” – Служба за градовете, стр. 108 ориг.

Въпроси за сърцето: Винаги когато отиваш на работа влизаш в твоето мисионско поле. Бог е знаел, че ще си там преди да си се родил и ако Му позволиш, Той ще работи чрез теб да води твоите колеги в подножието на кръста. Ще попиташ ли Исус на кого да свидетелстваш на работното ти място? Ще започнеш ли да се молиш за всичките ти колеги по име и да молиш Бога за възможности да споделяш Христос?

Повод за прослава: Интер-американската дивизия: В Гватемала църковен член лансирал организиране онлайн на Библейско изучаване, което станало повод магистрат от Върховния съд в Куитцалтенанго да бъде кръстен. Онлайн евангелизационните усилия в Съюза на Западна Венецуела имат за резултат 396 кръщения, включително пастори и членове от други деноминации !

Получихме безброй доклади от църкви, семейства, двойки и отделни лица, които са преживели лични пробуждания, изцеления, мисионски възможности и Божии специални благословения през 100 дни на молитва. Твърде много са, за да бъдат споменати всички тук.

Бевърли Т.: Ще продължаваме да се молим като група и след като изминат 100 дни на молитва.

Марлен М.: Сестра ми и нейният съпруг работят на круизен кораб и се наложило да останат там в продължение на много седмици. Аз се молех и постих за нея. Можех да споделям Писанието с нея през това страшно време и тя също отиде на онлайн евангелизационни събрания чрез „Съживена Надежда” и Световното Адвентно Радио. Реши да се кръсти!

Лилиан К.: От както започна програмата 100 дни на молитва съм прекарвала времето си в молитва, вместо да си вземам обяд от работата. Като резултат, преживях излекуване и обедните ми почивки станаха мои специални моменти в нозете на Исус.

Призив за молитва:

  • Молете се за вашите колеги. Молете се вашият живот, думи и действия да бъдат свидетелство за присъствието на Исус в сърцето ви. Искайте Бог да ви покаже кои от вашите колеги са отворени да научат повече за Бога.
  • Молете се за подкрепящите служения на Адвентната църква. Молете Бог да благослови техните усилия по-нататък в делото на разпространение на евангелието. Молете се за мъдрост на техните лидери и работници и Бог да се погрижи за всички нужди на тяхното служене.
  • Молете се за сесията на Генералната Конференция през 2021. Молете се за продължаваща ясна посока на мисията на ЦАСД. Молете се всички избори и назначения на лидери чрез Сесията на ГК през май 2021 и всички останали назначения през 2021 да бъдат съгласно Господната воля за силно и скорошно приключване на Неговото дела на земята и скорошното Му завръщане.
  • Молете се за семействата, които са били разделени и лицата, на които се е наложило да останат в чужда страна поради пандемията и нейните изолации.
  • Молете се те да използват това време на предизвикателство да излъчват светлина за Христос където и да са.