“Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва…” Римл. 1:16

“Въведете религията си във вашия училищен живот, в пансиона, във всичките си работи.” – Вести към младите, стр. 29

“Лукавият добре знае, че няма друга категория хора, която може да извърши толкова много добро, както посветените на Бога млади мъже и жени. Ако са в правия път, младежите биха могли да упражняват мощно влияние. Проповедници или миряни в понапреднала възраст не могат да имат и половината от влиянието над младежите, което млади, посветени на Бога хора, могат да упражняват над тях. Те би трябвало да чувстват, че имат отговорността да правят всичко възможно за спасяването на своите смъртни ближни, даже с цената на удоволствията и естествените си желания. Времето, а ако е нужно и средствата, трябва да бъдат посветени на Бога” – Вести към младите, стр. 183

Въпроси за сърцето: Ходиш ли на училище? Имаш ли съученици, колеги студенти, които се стремят към степен и добро образование? Осъзнаваш ли, че това, което можеш да им предложиш има много по-голяма стойност, отколкото научна степен или което и да е образование, което може да предложи този свят? Знаят ли твоите съученици, че си християнин, АСД? Или може би си се дипломирал отдавна? Имаш ли все още приятелства с бившите си съученици? Бог те призовава, независимо дали си студент в християнско или светско учебно заведение, да бъдеш светлина на твоите съученици. Без значение дали общуваш с тях по телефона, онлайн (поради корона вируса) или лично, нека свети светлината на Исус!
Ако си родител, си призован да помогнеш на твоето дете, като му покажеш как да обича като Исус и как да споделя евангелието. Ще избереш ли днес да станеш мисионер на хората в твоето училище, пратеник за Исус за бившите, настоящи и бъдещи съученици?

Повод за прослава: Слава на Бога, че извърши безброй финансови чудеса на работните места, подкрепа за мнозина през това време на криза.

Джоел Б.: Съпругата ми и аз посетихме децата си в Обединените Арабски Емирства. Поради пандемията трябваше да останем там и всички се заразихме от Ковид-19. Много молитви се издигаха заради нас. Всички с изключение на жена ми оцеляха. Въпреки всичко, благодаря на Бог, че ни води. Той знае какво е най-доброто за семейството ни.

М. А.: На 9 юни се събудих в 2.00 ч. след полунощ и видях един въоръжен мъж в стаята където спях с моите деца. Заплаши да убие децата ми. Бяхме изплашени, но аз му казах „В Името на Исус напусни!” Бог чу вика ми, мъжът напусна стаята без да ни нарани. Бог е верен!

Линдинкоси Н.: Привечер на 80-я ден (темата бе „Физическо изцеление“) животът на брат ми угасваше пред очите ми. Кръвното налягане беше високо и сърцето му биеше ускорено. Той трепереше, задъхваше се за въздух и състоянието му се влошаваше всяка минута. Веднага му дадохме скилидка чесън и чаена лъжичка лют червен пипер, разтворен във вода. Тогава коленичихме и се молехме и след края на молитвата кръвното му налягане се нормализира, той спря да трепери и сърцето му престана да бие ускорено. Свидетелстваме, че Бог извърши чудо на физическо изцеление в рамките на 10 минути!

Родел Л.: През време на изолацията съпругата ми мислеше да организира достигане до обществото чрез хранителна банка. Планирахме да започнем само с 30 пакета, но Бог ни осигури повече и умножи пакетите с храна, позволявайки ни да помогнем на много семейства от църквата и обществото за идващите месеци. Всичката слава да бъде на нашия невероятен Бог!

Призив за молитва:

  • Молете се за вашето училище, учители и съучениците ви. Молете се да стоите смело като християни, които живеят за Исус. Молете се за възможности да представите вярата си на вашите съученици. Ако не ходите вече на училище, молете се за начини да достигнете бившите си съученици.
  • Молете се за делото на служене в светските университети по целия свят. Молете се повече студенти и учители АСД да се включат в тази служба, достигайки света, като достигат местата, където живеят и учат студенти.
  • Молете се за богата жетва на души от всички служения, които са превключили на онлайн евангелизъм по време на пандемията.
  • Молете се за бременните сестри по света, които скоро ще дадат живот на своите деца. Молете се да бъдат защитени и предпазени от вируса Ковид-19, и да се родят здрави деца. Молете се тези деца да израснат като мощни работници за Исус.